Witamy! - II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim 

Witamy!

II LO z BJN w Bielsku Podlaskim należy do czołówki najlepszych liceów w województwie podlaskim. Zajmujemy wysokie miejsca w ogólnopolskich rankingach szkół. Stawiamy na jakość nauczania. Nasi absolwenci kontynuują naukę na najbardziej prestiżowych uczelniach w kraju. Dajemy możliwość poszerzania wiedzy w ponad 30 kołach zainteresowań. Wolny czas możesz spędzić na zajęciach sportowych, śpiewając w zespole "Spadczyna", redagując szkolną gazetkę "Lawa", pracując w Klubie Spraw Polsko - Białoruskich. Jeżeli chcesz poznać smak bycia studentem ucząc się w liceum - koniecznie przyjdź do nas.

W ponad sześćdziesięcioletnim okresie istnienia szkoły jej mury opuściło wielu znakomitych absolwentów – dziś przedstawicieli najbardziej prestiżowych zawodów – lekarzy, naukowców, inżynierów, prawników, dziennikarzy, artystów. Niektórzy zajmowali bądź zajmują eksponowane stanowiska w administracji publicznej lub samorządzie terytorialnym. Ponadto wielu naszych absolwentów po ukończeniu studiów pracowało lub pracuje w naszej szkole jako nauczyciele różnych przedmiotów.Aktualności - Rok szkolny 2019/2020

MATURZYŚCI I UCZNIOWIE KOŃCZĄCY SZKOŁĘ I POSIADAJĄCY ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
wtorek, 31 marca 2020 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
Kategoria: Komunikaty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim informuje, iż Powiat Bielski kolejny rok realizuje pilotażowy program „Aktywny samorząd” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach programu absolwenci szkół będący mieszkańcami powiatu bielskiego, posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności rozpoczynający naukę w szkole policealnej lub na uczelni wyższej mogą uzyskać pomoc finansową związaną z ponoszonymi kosztami kształcenia, takimi jak: koszty czesnego, zakwaterowania, dojazdów, pomocy dydaktycznych itp.


Czytaj więcej
List prezesa ZNP do Rodziców i Nauczycieli
wtorek, 31 marca 2020 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
Kategoria: Komunikaty

Drodzy Rodzice!

Pandemia koronawirusa wywołała także kryzys w edukacji. Z dnia na dzień zajęcia w szkołach, przedszkolach i placówkach zostały zawieszone, a lekcje przeniesione do internetu. Od 25 marca wprowadzono obowiązkową realizację podstawy programowej na odległość, choć nie ma żadnych systemowych rozwiązań w tym zakresie, nie ma sprzętu dla uczniów i nauczycieli, dostępu do bezpłatnego internetu, narzędzi cyfrowych i platform edukacyjnych, ani też doświadczenia, jak należy to robić.


Czytaj więcej
Pedagog szkolny informuje, że uczniowie i rodzice mają możliwość konsultacji i porad drogą mailową, ewentualnie telefoniczną.
piątek, 27 marca 2020 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
Kategoria: Komunikaty

Można zwracać się z różnymi problemami np. szkolnymi, rodzinnymi, gdy jesteście w trudnej sytuacji materialnej albo chcielibyście pomóc innym, ale nie wiecie jak.

Czasami czujemy, że nikt nas nie rozumie, mamy poczucie bezradności i niemocy. Warto podzielić się wtedy z kimś swoimi troskami, będzie nam na pewno łatwiej.

Będzie mi bardzo miło, jeśli  podzielicie  się swoimi radościami, nawet drobnymi sukcesami, co w dzisiejszym trudnym życiu jest szczególnie cenne i budujące.

Pozdrawiam ciepło i zapraszam do wspólnych rozmów.

Maria Nikołajuk, pedagog szkolny

m.nikolajuk@op.pl

Kontakt telefoniczny po uprzednim kontakcie mailowym.


Czytaj więcej
Poradnik zawierający wskazówki oraz inspiracje, jak prowadzić kształcenie na odległość.
środa, 25 marca 2020 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
Kategoria: Komunikaty

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

w związku z ogłoszeniem stanu epidemii przygotowaliśmy rozporządzenia, które umożliwiają organizację oraz realizację procesu kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Chcąc wesprzeć organizację tego procesu, opracowaliśmy również poradnik zawierający wskazówki oraz inspiracje, jak prowadzić kształcenie na odległość.

Zachęcam Państwa do korzystania z poradnika oraz proszę o udostępnienie go nauczycielom z Państwa placówki. Informator można pobrać również ze strony internetowej MEN.

Dziękuję Państwu za wszystkie wysiłki i starania, dzięki którym uczniowie mogą w obecnej sytuacji kontynuować edukację w domu. 

Z wyrazami szacunku

Dariusz Piontkowski

Minister Edukacji Narodowej

Załącznik:

Kształcenie na odległość–poradnik dla szkół.pdfWystąpienie do rodziców i uczniów
wtorek, 24 marca 2020 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
Kategoria: Komunikaty

Szanowni Państwo – Rodzice uczniów II LO z BJN!

Drodzy Uczniowie!

Przedłuża się nasza rozłąka i konieczność pracy na odległość. Co najmniej do 10 kwietnia 2020 r. II Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza będzie pracowało w systemie pracy pozaszkolnej.  Stawia to przed nami nowe wyzwania i wymusza próby znalezienia rozwiązań, które będą służyły uczniom II LO z BJN. Dlatego też od 26 marca rozpoczynamy naukę z wykorzystaniem platformy universality.io. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów, w oparciu o  plan zajęć lekcyjnych, będą w godzinach 8.00 – 12.00 przekazywać na e-maile uczniów zaproszenia do wspólnej pracy. Obowiązkiem każdego ucznia jest odpowiedzieć na to zaproszenie. To od nas nauczycieli i od was uczniów zależy na ile ta praca będzie efektywna. W procesie tym nie chodzi tylko o ocenianie waszych postępów, ale głównie o przekazanie Wam niezbędnej wiedzy.


Czytaj więcej
Kształcenie na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych
sobota, 21 marca 2020 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
Kategoria: Komunikaty

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

czas, w którym jesteśmy, wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy.

Zmieniliśmy przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Określiliśmy zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzyliśmy możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów.


Czytaj więcej
Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne
piątek, 20 marca 2020 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
Kategoria: Komunikaty

Zmieniliśmy przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Określiliśmy zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzyliśmy możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.


Czytaj więcej
Zadania z działu "Systematyka związków nieorganicznych"
piątek, 20 marca 2020 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
Kategoria: Komunikaty
Dzień dobry.
Pozdrawiam - H. Jakimiuk

16 ćwiczeń siatkarskich w domu
środa, 18 marca 2020 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
Kategoria: Komunikaty

16 ćwiczeń siatkarskich w domu dla wszystkich uczniów i naszych siatkarek poleca mgr Justyna Iganowicz-Car


Język białoruski i HiK (uczniowie mgr Anny Brzozowskiej)
środa, 18 marca 2020 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
Kategoria: Komunikaty

Język białoruski – klasa III AC

Klasa III AC

Uczniów klasy III AC proszę, aby zapoznali się z wierszami Wiktora Szweda: Прамінанне oraz Лёс чалавечы, które są potrzebne do zrealizowania tematu: “Тэма прамінання ў творчасці Віктара Шведа – ПрамінаннеЛёс чалавечы”.

Przypominam również o próbnym egzaminie ustnym z języka białoruskiego. Przygotujcie się do odpowiedzi na pytania, które otrzymaliście.

Zachęcam Was również do pracy samodzielnej z arkuszami maturalnymi, które znajdziecie na stronie

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/arkusze/


Czytaj więcej
Matematyka - kolejny komunikat (uczniowie mgr Ireneusza Krasowskiego)
środa, 18 marca 2020 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
Kategoria: Komunikaty

W zasobach przedstawionych wszystkim moim uczniom na początku roku szkolnego, gdzie umieszczam materiały i zadania do samodzielnego rozwiązywania, utworzyłem dodatkowy folder o nazwie trudnyczas2020, w którym, w podfolderach dla poszczególnych klas, znajdziecie informacje o zakresie materiału do realizacji i dostępie do dodatkowych pomocy, które tę realizację mają Wam ułatwić.

W razie problemów z dostępem, czy logowaniem proszę o kontakt: krasowskireneusz@gmail.com


Jak pracować w domu, gospodarować czasem i uniknąć konfliktów z bliskimi?
środa, 18 marca 2020 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
Kategoria: Komunikaty

Polecam wywiad z panią psycholog Marią Rotkiel.  Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do kontaktu mailowego.

mgr Maria Nikołajuk, pedagog szkolny, m.nikolajuk@op.pl

https://tvn24.pl/polska/koronawirus-w-polsce-praca-zdalna-14-porad-jak-ja-dobrze-zorganizowac-4358934


Matematyka II tura zadań (uczniowie mgr Mikolaja Babulewicza)
środa, 18 marca 2020 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
Kategoria: Komunikaty

I d

Proszę przesłać do sprawdzenia  rozwiązanie dowolnie wybranych dwóch zadań  z poprzedniej tury zadań.

Tura 2

Temat: Trójkąty podobne (strona 270)

Proszę rozwiązać zadania 11 i 13 strona 273

Rozwiązania proszę przesłać do dnia 21 marca 2020 (sobota)

Adres kontaktowy  babulewiczmikolaj@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------

I D

Proszę przesłać do sprawdzenia  rozwiązanie dowolnie wybranych dwóch zadań  z poprzedniej tury zadań.

Tura 2

TEMAT: Równania kwadratowe (2)

Proszę zapoznać się z tematem na stronie 210 Przejrzeć rozwiązane przykłady i rozwiązać przykłady z ćwiczenia 2 strona 211

Rozwiązania proszę przesłać do soboty 21 marca 2020

Adres kontaktowy:  babulewiczmikolaj@gmail.com


Czytaj więcej
Fizyka i matematyka - materiały edukacyjne
środa, 18 marca 2020 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
Kategoria: Komunikaty

 Materiały edukacyjne do nauki fizyki i matematyki (uczniowie mgr Anny Proniewickiej)


Materiały edukacyjne do nauki języka angielskiego (uczniowie mgr Walerego Skrundzia)
wtorek, 17 marca 2020 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
Kategoria: Komunikaty

Materiały edukacyjne do nauki języka angielskiego (uczniowie mgr Walerego Skrundzia)


<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >