MATURZYŚCI I UCZNIOWIE KOŃCZĄCY SZKOŁĘ I POSIADAJĄCY ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI - II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim 

MATURZYŚCI I UCZNIOWIE KOŃCZĄCY SZKOŁĘ I POSIADAJĄCY ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
wtorek, 31 marca 2020 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
Kategoria: Komunikaty  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim informuje, iż Powiat Bielski kolejny rok realizuje pilotażowy program „Aktywny samorząd” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach programu absolwenci szkół będący mieszkańcami powiatu bielskiego, posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności rozpoczynający naukę w szkole policealnej lub na uczelni wyższej mogą uzyskać pomoc finansową związaną z ponoszonymi kosztami kształcenia, takimi jak: koszty czesnego, zakwaterowania, dojazdów, pomocy dydaktycznych itp.

Ogólne informacje o programie dostępne są na stronie internetowej www.pcprbielskpodlaski.pl oraz w siedzibie PCPR w Bielsku Podlaskim  ul. 3-go Maja nr 17 (tel. 85 8332676), zaś szczegółowe informacje dotyczące programu „Aktywny samorząd” znajdują się na stronie internetowej www.pfron.org.pl

Wnioski o dofinansowanie należy składać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy SOW pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/

w terminie do dnia 10 października 2020 r.

Bielsk Podlaski, dnia 30.03.2020 r.Wstecz