Rada Rodziców - II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim Rada Rodziców

Piotr Buszko – przewodniczący Rady Rodziców
Aneta Martyniuk – z-ca przewodniczącego Rady Rodziców
Barbara Pawluczuk – skarbnik

KONTO RADY RODZICÓW II LO Z BJN IM. B.TARASZKIEWICZA W BIELSKU PODLASKIM:

Bank Spółdzielczy w Brańsku 93 80630001 0070 0707 4789 0001
Składka na Radę Rodziców wynosi 80 zł