Komunikaty - II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim 

Komunikaty
Komunikaty


Ranking Uczelni Akademickich 2021
środa, 23 czerwca 2021 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, UNIWERSYTET WARSZAWSKI I POLITECHNIKA WARSZAWSKA BIEGNĄ NAJSZYBCIEJ!

Opublikowany został Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2021: Uniwersytet Jagielloński jest najlepszą uczelnią akademicką w Polsce, minimalnie wyprzedzając Uniwersytet Warszawski, na trzecim miejscu znajduje się Politechnika Warszawska, na czwartym Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Za to UW jest liderem pod względem największej liczby najlepszych kierunków studiów – prowadzi ich aż 23, przed PW, która ma ich 17.

Więcej na ten temat

Ranking Uczelni Akademickich 2021


23 czerwca - Dzień Ojca
wtorek, 22 czerwca 2021 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki

"Perfect father" Photo Rudi Herzog, 1966

Jaki jest Twój tata?

Otwarty i towarzyski czy raczej cichy i zamknięty? Często mówi o swoich emocjach czy może trzeba je z niego wydobywać? Przytula Cię i wyraża swoją miłość czy raczej jest z Ciebie dumny “po cichu”? Każdy tata jest inny, ale tym, co łączy ich wszystkich, jest miłość do swojego dziecka.


Czytaj więcej
Odbiór świadectw dojrzałości - 5 lipca 2021, godz. 10.00
poniedziałek, 21 czerwca 2021 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki

Zapraszamy po odbiór świadectw dojrzałości w dniu 5 lipca 2021 roku, godz. 10.00

Absolwenci zobowiązani są do:
 • zachowania bezpiecznej odległości społecznej,
 • dezynfekcji rąk,
 • założenia maseczki zakrywającej nos i usta,
 • posiadania własnego długopisu w celu podpisania potwierdzenia odbioru świadectw.

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021
poniedziałek, 21 czerwca 2021 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki

25.06.2021  – godz. 9.00

 • Kl. I a s.6
 • Kl. I bc s.11

25.06.2021 – godz. 9.30

 • Kl. II AC s. 5
 • Kl. II BD s. 2
 • Kl. II ab s. 7
 • Kl. II cd s. 4

Wycieczka rowerowa kl. II ab do wsi Suchowolce
poniedziałek, 21 czerwca 2021 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki

Fot. Ireneusz Krasowski

17 czerwca klasa IIab wyruszyła na wycieczkę rowerową do wsi Suchowolce, aby miło spędzić jeden z ostatnich dni roku szkolnego w gronie przyjaciół. W wycieczce uczestniczyli również nauczyciele: J.Ignatowicz-Car, I.Krasowski oraz E.Bedeniczuk. 


Czytaj więcej
Na pamiątkę wizyty Prezydenta RP Andrzeja Dudy w naszej szkole
środa, 9 czerwca 2021 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki


Konkurs „(NIE)widzialni za granicą”
piątek, 28 maja 2021 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki

Zapraszam do udziału w konkursie plastycznym „(NIE)widzialni za granicą” organizowanym przez Zespół  Profilaktyki  Wydziału  Prewencji  Komendy  Wojewódzkiej  Policji  w  Białymstoku, przy współpracy z instytucjami realizującymi zadania w obszarze przeciwdziałania zjawisku handlu ludźmi oraz Komendę Powiatową Policji w Bielsku Podlaskim.


Czytaj więcej
Podpisanie umowy na budowę hali sportowej przy II Liceum
wtorek, 25 maja 2021 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki

Dwudziestego piątego maja br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim podpisana została umowa na budowę hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim.


Czytaj więcej
Nowa pracownia komputerowa w Naszej Szkole
poniedziałek, 24 maja 2021 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach projektu „NOWOCZESNA SZKOŁA - podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów” realizowany jest przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych (Lider), Powiat Bielski (Partner), I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki oraz II Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim (Realizatorzy) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III: „Kompetencje i kwalifikacje”, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.


Czytaj więcej
Szanowni Uczniowie i Rodzice!
piątek, 14 maja 2021 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki

Od 17 maja 2021 r., na okres dwóch tygodni, II LO z BJN przechodzi na nauczanie w systemie hybrydowym.

W dniach 18,19 i 21 maja  w szkole uczyć się będą klasy I bc, II ab i II cd. W tym czasie klasy I a, II AC i II BD nadal uczyć się będą zdalnie. Plan zajęć dostosowany będzie do sytuacji, w której jednocześnie odbywać się będą egzaminy maturalne.

Klasy I a, II AC i II BD zapraszamy do szkoły w dniach 24,25,26,27 i 28 maja, z tym że od 25 do 28 maja klasy II AC i II BD pisać będą tzw. próbną maturę. W tym czasie zdalnie pracować będą klasy I bc, II ab i II cd.

Proszę wszystkich uczniów o zachowanie środków ostrożności i zastosowanie się do zasad sanitarnych obowiązujących w okresie pandemii.

Do zobaczenia w Naszej Szkole! 

Andrzej Stepaniuk – dyrektor 


Rekrutacja do II LO z BJN na rok szkolny 2021/2022
środa, 21 kwietnia 2021 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki

II Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim ogłasza nabór uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022.

O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej Liceum decyduje suma punktów  za:

a)   wyniki egzaminu ósmoklasisty;

b)   wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wyboru których uczeń dokonuje na karcie zgłoszenia kandydata,  spośród następujących przedmiotów: fizyka, informatyka, biologia, chemia, historia, geografia, język obcy;

c)   inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz ocena bardzo dobra lub celująca z języka białoruskiego.

Kartę zgłoszenia kandydata do II LO z BJN   należy składać do 21 czerwca 2021 r., w sekretariacie Liceum, drogą pocztową (17-100 Bielsk Podlaski ul. Mikołaja Kopernika 4) lub drogą elektroniczną na adres lozbjn@gmail.com

Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. (oryginał lub kopia)

Lista kandydatów zakwalifikowanych ogłoszona zostanie 22 lipca 2021 r. na tablicy ogłoszeń  w szkole oraz na stronie internetowej lozbjn.edu.pl 

W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. należy potwierdzić wolę przyjęcia do II LO z BJN poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone wcześniej.


REGULAMIN POMOCY STYPENDIALNEJ w ramach projektu „NOWOCZESNA SZKOŁA – podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów” nr RPO.03.01.02-20-0444/19
środa, 21 kwietnia 2021 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki

 

REGULAMIN POMOCY  STYPENDIALNEJ w ramach projektu „NOWOCZESNA SZKOŁA – podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów” nr RPO.03.01.02-20-0444/19

 


Oferta edukacyjna II LO z BJN na rok szkolny 2021/2022
poniedziałek, 29 marca 2021 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki

II LO z BJN w Bielsku Podlaskim prowadzi nabór do klas pierwszych dla absolwentów szkół podstawowych.

II LO z BJN w Bielsku Podlaskim znajduje się wśród najlepszych szkół województwa podlaskiego w rankingu organizowanym przez miesięcznik i portal Perspektywy. Według Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2021 ogłoszonego 27 stycznia 2021 r. szkoła uplasowała się na 12. miejscu w województwie podlaskim. W Podrankingu Olimpijskim 2021 II LO znalazło się na trzecim miejscu w województwie i 31. miejscu w Polsce.

Klasa i wybrane przedmioty w zakresie rozszerzonym

• Klasa a – matematyka, informatyka, fizyka,
• Klasa b – biologia, chemia, język angielski,
• Klasa c – język polski, historia, język angielski.


Czytaj więcej
II LO z BJN zaprasza :-) Ośmioklasisto ! Zostań naszym uczniem :-)
środa, 24 marca 2021 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki


V edycja Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności
niedziela, 21 marca 2021 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki

Dnia 19 marca w siedzibie Komitetu Okręgowego Olimpiady odbyły się eliminacje centralne

V edycji Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności. Naszą szkołę reprezentowali

 • Jakub Kurianowicz klasa Ic
 • Aleksandra Proniewicka klasa Ia
 • Emilia Proniewicka klasa IIIc

Uczniowie pisali przy pomocy platformy Testportal test składający się z pytań dotyczących zagadnień bezpieczeństwa międzynarodowego i  narodowego RP. Opiekunem uczniów był pan profesor Włodzimierz Wawulski.


Ośmioklasisto ! II LO z BJN zaprasza :-) Zostań naszym uczniem :-)
poniedziałek, 22 lutego 2021 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki


Ośmioklasisto ! II LO z BJN zaprasza !
czwartek, 18 lutego 2021 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki

Ośmioklasisto !  II LO z BJN zaprasza. Zostań naszym uczniem. Oto najnowsza oferta naszego Liceum. Dołącz do nas.


Słowo Starosty Bielskiego z okazji Narodowego Święta 3 Maja
niedziela, 2 maja 2021 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki

Drodzy Mieszkańcy Powiatu Bielskiego,

Szanowni Państwo,

Kolejny już raz obchodzimy narodowe święto w niezwykłych okolicznościach i skromnej formie, wymuszonych przez epidemię koronawirusa. Podobnie jak przed rokiem, także i dziś Narodowe Święto 3 Maja celebrować będziemy z zachowaniem dystansu społecznego, unikając zgromadzeń w miejscach pamięci narodowej, bez patriotycznych marszów, koncertów i festynów. Ale nie oznacza to, że powstrzymamy się od upamiętnienia niezwykle ważnej dla Narodu Polskiego i jego dziejów 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Nie możemy zaniechać świętowania wydarzenia, które wyznaczyło nam historyczną drogę oraz trwale wpisało się w naszą narodową tradycję i tożsamość.


Czytaj więcej
2.05.2021 - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
niedziela, 2 maja 2021 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki


Matura 2021
sobota, 1 maja 2021 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki


Христос Воскресе!
poniedziałek, 26 kwietnia 2021 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki


ZASADY POSTĘPOWANIA W CZASIE EGZAMINU MATURALNEGO W MAJU 2021 R. W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z BIAŁORUSKIM JĘZYKIEM NAUCZANIA IM. BRONISŁAWA TARASZKIEWICZA W BIELSKU PODLASKIM
środa, 21 kwietnia 2021 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzenie egzaminu – bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.
 2. Zdający, lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzenie egzaminu, nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. Wyjątek stanowią osoby, które przechorowały COVID-19 (tzn. ozdrowieńcy), oraz osoby zaszczepione przeciwko COVID-19 (tzn. osoby, które przyjęły wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki).
 3. Na terenie szkoły, poza zdającymi,  mogą przebywać jedynie osoby zaangażowane w przeprowadzenie i obsługę egzaminu.
 4. Na egzaminy z języka polskiego pp, matematyki pp, języka białoruskiego pp należy przybyć na 45 minut przed rozpoczęciem egzaminu, na pozostałe egzaminy na 30 minut przed ich rozpoczęciem.  Nie należy gromadzić się przed szkołą, pomiędzy zdającymi powinien być zachowany 1,5- metrowy odstęp w każdym kierunku.
 5. Każdy zdający ma obowiązek zakrywania ust i nosa do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej, a także odkażenia rąk po wejściu do szkoły.
 6. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek.
 7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 8. Każdy zdający posiada własne przybory piśmiennicze (czarny wkład), linijkę, cyrkiel i inne przybory zgodne z wykazem Dyrektora CKE. Szkoła zapewnia zdającym kalkulatory, tablice i słowniki na egzamin z języka polskiego i białoruskiego, które będą odkażone przed każdym egzaminem. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 9. Zdający wchodzą do szkoły według kolejności na liście zdających z zachowaniem odpowiedniej odległości pomiędzy poszczególnymi osobami.
 10. Zdający, przed wejściem do sali egzaminacyjnej, mają obowiązek pozostawienia rzeczy osobistych (plecak, torba, telefon itp.) w swojej szafce lub w rozbieralni na parterze budynku szkoły.
 11. Przed rozpoczęciem pierwszego egzaminu każdy zdający otrzyma kopertę w której będą znajdowały się jego kody na każdy egzamin. Po sprawdzeniu, zdający własnym podpisem potwierdza, że otrzymał właściwe kody. Zdający ma obowiązek posiadania kodów przed każdym egzaminem.
 12. Przed rozpoczęciem każdego egzaminu wyznaczony członek zespołu nadzorującego dokonuje losowania każdemu zdającemu miejsca na sali. Po losowaniu podaje numer zdającemu, który niezwłocznie zajmuje wskazane miejsce i czeka na dalsze instrukcje Przewodniczącego Zespołu Nadzorującego.
 13. Egzamin maturalny rozpoczyna się wraz z zapisaniem czasu jego rozpoczęcia na tablicy.
 14. Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych zdający spóźnieni nie zostaną wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych (tzn. z chwilą zapisania w widocznym miejscu czasu rozpoczęcia i zakończenia egzaminu), decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej spóźnionego zdającego podejmuje przewodniczący zespołu nadzorującego
 15. W czasie trwania egzaminu zdający zgłasza ewentualne problemy poprzez uniesienie ręki. Zdający ma obowiązek zakrycia ust i nosa przed przybyciem do niego członka zespołu nadzorującego. W taki sposób zgłaszana jest również chęć skorzystania ze słownika w czasie egzaminu z języka polskiego. Zdający  ma w tym momencie obowiązek odkażenia rąk środkami znajdującymi się na stoliku ze słownikami. Na egzaminie z języka białoruskiego zdający korzysta ze słownika udostępnionego mu przez szkołę na ławce.
 16. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną po zakończeniu pracy z arkuszem. Zdający sygnalizuje chęć opuszczenia sali poprzez uniesienie ręki oraz zakrycie ust i nosa. Zdający zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika. Członek zespołu nadzorującego sprawdza kompletność materiałów i wyraża zgodę na opuszczenie sali przez zdającego. Zdający wychodzi,  nie zakłócając pracy pozostałym piszącym. Arkusz pozostaje na stoliku.
 17. Po zakończeniu egzaminu,  zdający bez gromadzenia się opuszczają szkołę. Prawo przebywania w szkole posiadają absolwenci przystępujący w tym samym dniu do egzaminu rozpoczynającego się o godzinie 14.00.Przetarg na budowę hali sportowej przy II LO z BJN
wtorek, 30 marca 2021 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki

Dwudziestego piątego marca br. zarząd powiatu bielskiego ogłosił przetarg na budowę hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim. Wartość zamówienia wynosi niespełna 5,3 mln zł.

Miejsce budowy przyszłej hali sportowej przy II LO


Czytaj więcej
Wesołych Świąt Wielkanocnych 2021
poniedziałek, 29 marca 2021 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki

Autorką kartki jest Karina Chilkiewicz


Праграма святкаванняў 25 Сакавіка на Беласточчыне
środa, 24 marca 2021 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki

У сувязі з эпідэміялагічнымі абмежаваннямі прапануем наступныя мерапрыемствы:

Чацвер 25 сакавіка 12.00 Бельск Падляшскі

Ускладанне кветак на праваслаўных могілках у Бельску (вул. Войска Польскага), на магіле змагара за Беларусь і беларускае школьніцтва на Беласточчыне – Яраслава Кастыцэвіча.


Czytaj więcej
Gramy dla Białorusi 2021
środa, 24 marca 2021 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki

Gramy dla Białorusi 2021
Zapraszamy na specjalny koncert „Gramy dla Białorusi 2021”, będący wyrazem solidarności z pokojowymi dążeniami naszych sąsiadów zza wschodniej granicy.
Podczas koncertu wystąpi:
Orkiestra Filharmonii Narodowej,
gwiazdy polskiej sceny muzycznej:
 • Krystyna Prońko,
 • Katarzyna Cerekwicka,
 • Igor Herbut,
 • Piotr Cugowski
 • oraz NaviBand i chór Harmoń.
Organizatorem wydarzenia jest Narodowe Centrum Kultury przy wsparciu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Telewizji Polskiej S.A. oraz Filharmonii Narodowej.
Transmisja koncertu odbędzie się w dniu wydarzenia na antenach TVP Kultura, TV Biełsat, TVP Polonia, TVP Wilno oraz w internecie.

Czytaj więcej
<1 2 3 4 5 6 7 8 9 >