Komunikaty - II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim 

Komunikaty
Komunikaty


10 zasad dla ucznia
wtorek, 1 września 2020 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki


Zasady organizacji zajęć w II Liceum Ogólnokształcącym z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim od 1_09_2020 roku
wtorek, 1 września 2020 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
 1. Do szkoły uczęszczać powinni uczniowie  bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub izolacji.
 2. Szkoła otwarta jest od godz. 7.00, sugeruje się przychodzenie do niej pojedynczo i w miarę możliwości kilkanaście lub kilkadziesiąt minut przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych.
 3. Zaleca się osłonę ust i nosa w czasie przebywania w przestrzeniach wspólnych (korytarze, klatki schodowe, szatnie).
 4. Uczniowie posiadają własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub własnej szafce.
 5. Po wejściu do szkoły uczniowie dezynfekują ręce. Dezynfekcja odbywa się także przy wejściu do sali lekcyjnej.
 6. W miarę możliwości uczniowie wchodzą do szatni pojedynczo, i po zostawieniu ubrania i obuwia natychmiast opuszczają szatnię.
 7. Podczas oczekiwania na rozpoczęcie zajęć lekcyjnych zaleca się zachowanie dystansu między poszczególnymi osobami.
 8. Sale lekcyjne wietrzone są po każdej lekcji. Osobą za to odpowiedzialną jest nauczyciel prowadzący zajęcia w danej sali.
 9. W przypadku pojawienia się objawów chorobowych w trakcie pobytu w szkole uczeń ma obowiązek poinformować o tym natychmiast wychowawcę klasy lub nauczyciela prowadzącego zajęcia
 10. W szkole nie są organizowane wyjścia grupowe i wycieczki.
 11. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w miarę możliwości na powietrzu, z wykorzystaniem spaceru rekreacyjnego z elementami w-f.
 12. Po zakończeniu zajęć wszystkie pomieszczenia są dezynfekowane przez pracowników szkoły.

Gratulujemy maturzystom wyników Matury 2020
wtorek, 1 września 2020 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
Gratulujemy maturzystom wyników Matury 2020. Zdawalność wyniosła 93.4 % i jest najlepsza w powiecie bielskim, gdzie wszystkie egzaminy zdało 79 % absolwentów. Szczególne gratulacje należą się tym z naszych maturzystów, którzy osiągnęli 100 % punktów z matematyki, języka angielskiego, języka białoruskiego i języka rosyjskiego. Najwyższy wynik z języka polskiego to 99 %. Życzymy powodzenia w czasie  rekrutacji na wymarzone studia.

Kalendarz roku szkolnego2020/2021
wtorek, 1 września 2020 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało kalendarz na rok szkolny 2020/2021.

 • Rozpoczęcie roku szkolnego: wtorek, 1 września 2020 roku.
 • Zimowa przerwa świąteczna: od 23 grudnia do 31 grudnia 2020 r. W praktyce powrót do szkół 4 stycznia.
 • Ferie zimowe:
 • 18 - 31 stycznia 2021 r. - dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.
 • 25 stycznia - 7 lutego 2021 r. - podlaskie, warmińsko-mazurskie.
 • 1 lutego - 14 lutego 2021 r. - lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie.
 • 15 - 28 lutego 2021 r. - kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie.
 • Wiosenna przerwa świąteczna: od 1 do 6 kwietnia 2021 roku.
 • Zakończenie zajęć dla maturzystów: 30 kwietnia 2021 r.
 • Zakończenie zajęć roku szkolnego: 25 czerwca 2021 r.

*Terminy egzaminów zewnętrznych jeszcze nie są znane. Ustali je dyrektor CKE.

Rok szkolny 2020/2021. Inne dni wolne

Gdy mowa o dniach wolnych od szkoły należy wspomnieć także święta, które są ustawowo wolne od obowiązku szkolnego. Mowa m.in. o:

 • 1 listopada - Wszystkich Świętych
 • 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości
 • 1 stycznia - Nowy Rok
 • 6 stycznia - Święto Trzech Króli
 • 1 maja - Międzynarodowe Święto Pracy
 • 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja
 • 3 czerwca - Boże Ciało

<1 2 3 4 5 6 7 8 9 >