Komunikaty - II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim 

Komunikaty
Komunikaty


Zaprogramuj Swoją Przyszłość !
piątek, 13 listopada 2020 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki

Trwają zapisy do Akademii Programowania prowadzonej w ramach projektu - „NOWOCZESNA

SZKOŁA - podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów"

Są to CAŁKOWICIE bezpłatne warsztaty programowania dla uczniów Naszego Liceum. Przewidujemy 20 darmowych miejsc.

Każdy słuchacz będzie mógł wybrać spomiędzy kilku  tematów lekcji. Będą to C++, Python, Aplikacje Webowe, Sieci komputerowe, Grafika komputerowa, Bazy danych – język SQL.

Bezpłatne warsztaty dla wszystkich zapisanych uczniów rozpoczną się w II sem. rok. szk. 2020/2021 na początku lutego. Zajęcia odbywać się będą w formie półtoragodzinnych zajęć, dwa razy w tygodniu w wybranym dniu i godzinie, w przypadku przedłużającej się nieobecności uczniów w szkole będą mogły odbywać się w formie zdalnej.


Czytaj więcej
Przedłużamy rekrutację uczestników do projektu: Projekt „NOWOCZESNA SZKOŁA
piątek, 13 listopada 2020 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki

Przedłużamy rekrutację uczestników do projektu: Projekt „NOWOCZESNA SZKOŁA - podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów”

Projekt „NOWOCZESNA SZKOŁA - podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów” realizowany jest przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych (Lider), Powiat Bielski (Partner), I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki oraz II Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim (Realizatorzy) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III: „Kompetencje i kwalifikacje”, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

Kwestie związane z wypełnieniem dokumentów:

 • w przypadku niepełnoletnich uczniów potrzebny jest podpis rodziców
 • w przypadku formularza ucznia ważne jest aby był to wydruk dwustronny (aby oświadczenia nie były na osobnej stronie)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZNIA/UCZENNICYdo projektu „NOWOCZESNA SZKOŁA - podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów "

NOWY REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW do projektu „NOWOCZESNA SZKOŁA - podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów”

====================================================

Zajęcia realizowane w II LO z BJN w Bielsku Podlaskim w ramach projektu

 

AKADEMIA PROGRAMOWANIA

 

2 gr. x śr. 10 osób,
(śr.12K; 8M)

20 ucz.

2 gr. X 30h/gr. 
Łącznie 60h

Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z języka angielskiego

2 gr. X10 ucz. (kl. III)

2 gr. X10 ucz. (kl. II)

40 ucz.

4 gr. X 30h/gr. 
Łącznie 120h

Zajęcia WYRÓWNAWCZE kompetencje z matematyki 

2 grupy x 10 ucz.

20 ucz.

II LO 2 gr.X30h

Łącznie 60 h

Zajęcia WYRÓWNAWCZE kompetencje z języka angielskiego

2 gr. X 10ucz. (kl. I)

20 ucz.

II LO 2gr.
X 30h 
Łącznie 60h


Plakat projektu „NOWOCZESNA SZKOŁA- podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów"
piątek, 13 listopada 2020 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki


Słowo starosty bielskiego z okazji Narodowego Święta Niepodległości
wtorek, 10 listopada 2020 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki

Szanowni Państwo,
Drodzy mieszkańcy powiatu bielskiego,

Kolejny już raz w bieżącym roku obchodzimy narodowe święto, pozostając w społecznej izolacji i dystansie. W takich trudnych dla nas wszystkich warunkach świętowaliśmy już Narodowe Święto Trzeciego Maja, teraz podobnie łączymy się zdalnie w dniu Narodowego Święta Niepodległości. Dzieląc dziś z Państwem niepokój co do naszej przyszłości, chciałbym mimo wszystko dodać nam wszystkim nieco otuchy, zachęcając do świętowania na miarę tego czasu.


Czytaj więcej
Koncert dla Niepodległej
wtorek, 10 listopada 2020 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki


11.11.2020 – NIEPODLEGŁA DO HYMNU
poniedziałek, 9 listopada 2020 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki

Biuro Programu „Niepodległa”, jak co roku, zaprasza do włączenia się w akcję Niepodległa do Hymnu i zaśpiewania w samo południe Mazurka Dąbrowskiego. W tym roku proponujemy by śpiewać w domach, wraz z rodziną, współlokatorami, najbliższymi. By to ułatwić zachęcamy wszystkie stacje radiowe i telewizyjne by w Święto Niepodległości wyemitowały Mazurka Dąbrowskiego, aby każdy mógł w domu zaśpiewać hymn państwowy. Namawiamy też by dzieci nauczyły się grać na instrumentach muzycznych hymn i spróbowały go wykonać wraz z domownikami.Komunikat MEN dotyczący zawieszenia zajęć stacjonarnych do 29 listopada
piątek, 6 listopada 2020 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki

Szanowni Państwo,

od poniedziałku, 9 listopada br. zostają zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Jednocześnie do 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, uczniów i słuchaczy szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy szkół dla dorosłych i form pozaszkolnych (kursowych).

Bez zmian pracują przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły specjalne w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

Od poniedziałku, 9 listopada br. szkoły podstawowe będą miały obowiązek zapewnienia funkcjonowania świetlic szkolnych dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

Są to najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych. Szczegóły znajdą Państwo w komunikacie MEN. Proszę o przekazanie tych informacji wszystkim zainteresowanym osobom. Zachęcam także do bieżącego śledzenia informacji udostępnianych na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja

 

Z wyrazami szacunku
Przemysław Czarnek
Minister Edukacji i Nauki 

Załączniki:

 1. Zmiany w funkcjonowaniu szkół i placówek do 29 listopada br. – komunikat MEN
 2. Nowelizacja rozporządzenia z art. 30b ustawy Prawo oświatowe

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW do projektu - „NOWOCZESNA SZKOŁA - podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów"
środa, 4 listopada 2020 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki

Przypominamy, że II LO z BJN prowadzi rekrutację uczestników do projektu: Projekt „NOWOCZESNA SZKOŁA - podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów”

Projekt „NOWOCZESNA SZKOŁA - podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów” realizowany jest przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych (Lider), Powiat Bielski (Partner), I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki oraz II Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim (Realizatorzy) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III: „Kompetencje i kwalifikacje”, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

Kwestie związane z wypełnieniem dokumentów:

 • w przypadku niepełnoletnich uczniów potrzebny jest podpis rodziców
 • w przypadku formularza ucznia ważne jest aby był to wydruk dwustronny (aby oświadczenia nie były na osobnej stronie)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZNIA/UCZENNICYdo projektu „NOWOCZESNA SZKOŁA - podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów "

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW do projektu „NOWOCZESNA SZKOŁA - podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów”

 


Czytaj więcej
Jeśli zmagasz się z trudnościami...
poniedziałek, 26 października 2020 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki

Jeśli zmagasz się z trudnościami, ze smutkiem, stanami lękowymi czy z poczuciem osamotnienia – zadzwoń, poproś o pomoc albo zwyczajnie porozmawiaj:


 • 800 702 222 – linia wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego – całodobowa i bezpłatna telefoniczna pomoc psychologiczna dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Czat i pomoc on-line   dostępne na stronie: www.liniawsparcia.pl,
 • 116 123 – Telefon Zaufania dla Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym – prowadzony przez Instytut Psychologii Zdrowia, czynny codziennie w godzinach 14.00-22.00 (połączenie bezpłatne), www.116123.edu.pl,
 • 116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży – bezpłatny, całodobowy telefon zaufania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Można także pisać: www.116111.pl,
 • 800 080 222 – całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli,
 • 800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15-20.00,
 • 800 120 002 – Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” – jeśli doświadczasz przemocy w rodzinie, skorzystaj z bezpłatnej i całodobowej linii wsparcia. Więcej na stronie internetowej www.niebieskalinia.org.
 • 22 594 91 00 – Antydepresyjny Telefon Zaufania Forum Przeciw Depresji – telefon dla osób chorujących na depresję oraz ich bliskich. Linię oraz forum internetowe, dostępne na stronie www.forumprzeciwdepresji.pl, obsługuje lekarz psychiatra,
 • 22 484 88 01 antydepresyjny telefon zaufania – ITAKA, czynny w poniedziałki i czwartki w godzinach 17.00-20.00
 • 22 425 98 48 – Telefoniczna Pierwsza Pomoc Psychologiczna, czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 17.00-20.00 oraz w soboty w godzinach 15.00-17.00,
 • 22 255 22 50 i 800 012 005 – Telefon Pogadania – uruchomiona na początku pandemii linia czynna jest w godzinach 12.00-20.00, wolontariusze z całej Polski odbierają telefony od wszystkich, którzy czują się samotni, mają trudności lub potrzebują porozmawiania. Więcej na stronie internetowej: www.telefonpogadania.pl

Anna Wróblewska

Agnieszka Daniluk


Kolejny raz musimy zaadoptować się do poczucia zagrożenia i lęku
wtorek, 20 października 2020 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki

Kolejny raz musimy zaadoptować się do poczucia zagrożenia i lęku, konieczności reorganizacji życia, wprowadzenia pewnych zmian. To trudny okres, bo działamy pod wpływem zachwiania poczucia bezpieczeństwa. Potrzebujemy też czasu, aby dostosować się do sytuacji. Jeżeli będziecie potrzebować wsparcia zapraszamy do nawiązania kontaktu mailowego:

pedagog.lozbjn@onet.pl

psycholog.lozbjn@onet.pl

Kontakt telefoniczny bądź spotkanie indywidualne po uprzednim kontakcie mailowym.

Anna Wróblewska - psycholog

Agnieszka Daniluk - pedagog


<1 2 3 4 5 6 7 8 9 >