Osiągnięcia - II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim 

Osiągnięcia - Rok szkolny 2016/2017

[ Archiwum rok szkolny 2014/2015 ]
[ Archiwum rok szkolny 2013/2014 ]
[ Archiwum rok szkolny 2012/2013 ]
[ Archiwum rok szkolny 2011/2012 ]
[ Archiwum rok szkolny 2010/2011 ]
[ Archiwum rok szkolny 2009/2010 ]
[ Archiwum rok szkolny 2008/2009 ]
[ Archiwum rok szkolny 2007/2008 ]
Wyniki konkursu „Mistrz Języka Polskiego”
środa, 15 lutego 2017 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
14 lutego odbyła się kolejna edycja konkursu „Mistrz Języka Polskiego”. W konkursie wzięło udział 19 uczniów, którzy musieli napisać dyktando i uzupełnić test.
Najlepsze okazały się uczennice:
  • I miejsce – Urszula Śliwko – klasa III D
  • II miejsce – Gabriela Wąż – klasa I D
  • III miejsce – Martyna Szczurzewska – klasa II B
Organizatorzy: Katarzyna Ignatiuk, Alicja Kobus

Siła Sportu Bielska Podlaskiego
wtorek, 14 lutego 2017 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki

Eugeniusz Bedeniczuk nauczyciel WF, Olimpijczyk z Barcelony (1992), Trener lekkoatletyki.


WYNIKI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA BIAŁORUSKIEGO UCZNIÓW GIMNAZJÓW
poniedziałek, 13 lutego 2017 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki

WYNIKI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA BIAŁORUSKIEGO UCZNIÓW GIMNAZJÓW - pobierz 

Opublikowano dnia 20 marca 2017

WYNIKI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA BIAŁORUSKIEGO UCZNIÓW GIMNAZJÓW - pobierz

Opublikowano dnia 13 lutego 2017

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH UCZNIÓW GIMNAZJÓW DO STOPNIA WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA BIAŁORUSKIEGo - pobierz

Opublikowano dnia 13 lutego 2017

Terminarz udostępniania prac uczestników konkursu do wglądu - pobierz

Opublikowano dnia 13 lutego 2017


Беларуская песня 2017
niedziela, 12 lutego 2017 roku
Dodał: Grzegorz Ignatowicz


Drugi etap - eliminacje konkursu Беларуская песня zakończył się 11 lutego 2017 w Filharmonii białostockiej.

Fotorelacja Grzegorza Ignatowicza


Czytaj więcej
Rozśpiewane ferie… A później już tylko prosto na Brodway :)
wtorek, 7 lutego 2017 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki

Jako członkowie zespołu ,,Спадчына" mieliśmy wyjątkowo rozśpiewane ferie. Podczas gdy wy, drodzy koledzy i koleżanki jeszcze sobie spaliście, my już ćwiczyłyśmy народныя песнi :) W jakim celu?


Czytaj więcej
Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia
wtorek, 7 lutego 2017 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki

26 stycznia br. w Zespole Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim odbyło się spotkanie noworoczne starosty bielskiego. Podczas spotkania starosta wręczył wyróżnienia uczniom szkół prowadzonym przez Powiat Bielski, którzy osiągnęli szczególne wyniki w nauce i wykazali się ponadprzeciętnym zaangażowaniem w życiu społeczności szkolnej. Z przyjemnością informujemy, że wśród wyróżnionych znaleźli się uczniowie Naszego Liceum: Karolina Tkaczuk i Grzegorz Ignatowicz z kl. III A.


Czytaj więcej
Bieżeństwo 1915
wtorek, 7 lutego 2017 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki

Wyróżniona prezentacja multimedialna  Michała Zinkiewicza z kl. III B, wykonana w ramach konkursu „Bieżeństwo 1915 – nie zapomnimy” - pobierz

I miejsce w konkursie „Bieżeństwo 1915 – nie zapomnimy”. Autorzy filmu: Julita Diedula klasa IB, Natalia Mironczuk klasa ID, Mateusz Karpiuk klasa ID


XLVI Olimpiada Biologiczna
wtorek, 7 lutego 2017 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki

21 stycznia 2017 uczennica kl. III B  Małgorzata Jasiuk reprezentowała szkołę w zawodach okręgowych XLVI Olimpiady Biologicznej. Zawody odbyły się na Wydziale Biologii Uniwersytetu w Białymstoku. Start w zawodach poprzedzony był etapem szkolnym, związanym z przygotowaniem pracy badawczej oraz testem wiedzy z biologii.
Opiekun mgr Irena Trojanczuk

Gala Wręczenia Stypendiów Artystycznych Marszałka Województwa Podlaskiego
niedziela, 5 lutego 2017 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki

20 stycznia 2017 roku w Operze i Filharmonii Podlaskiej odbyła się Gala Wręczenia Stypendiów Artystycznych Marszałka Województwa Podlaskiego. Przypominamy, że wśród nagrodzonych znaleźli się uczniowie naszej szkoły: Malisz Daria kl. III B – muzyka, teatr, literatura, film oraz  Malisz Magdalena kl. II B – muzyka, teatr, literatura, Nika Jurczuk kl. II A - muzyka, taniec, folklor, literatura, film.


Czytaj więcej
У беларускай мове знаходжу тое, што хачу сказаць...
czwartek, 2 lutego 2017 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki

Сцэ­на мо­жа вы­хоў­ваць, мо­жа быць мес­цам, дзе ча­ла­век да­ра­стае. Ма­быць, так ёсць у вы­пад­ку Маг­да­лі­ны Ма­ліш, якая кан­такт са спя­ван­нем на сцэ­не мае ўжо з пер­шых га­доў свай­го жыц­ця. Яе та­лент заў­ва­жы­лі, між ін­шым, пад­час фе­сты­ва­лю «Бе­ла­ру­ская пес­ня», як неш­мат­лі­кі прад­стаў­нік Пад­ляш­ша вы­сту­пі­ла яна з гур­там «Пэр­цэп­цыя» ў кон­кур­с­най част­цы фе­сты­ва­лю «Бар­даў­ская во­сень­2016», дзе яны ат­ры­ма­лі аж­но два пры­зы. Маг­да ― сты­пен­ды­ят­ка Мар­шал­ка Пад­ляш­ска­га ва­я­вод­ства ў га­лі­не ма­ста­цтва.


Czytaj więcej
<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >