Etnofilologia białoruska na Uniwersytecie w Białymstoku - II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim 

 Etnofilologia białoruska na Uniwersytecie w Białymstoku
niedziela, 29 listopada 2015 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
Kategoria: Pozostałe  

Etnofilologia białoruska – to nowa propozycja w ofercie UwB od roku akademickiego 2016/2017.

25.11.2015 r. zatwierdził ją senat uczelni. Etnofilologia białoruska będzie specjalnością na kierunku filologia, na studiach stacjonarnych I stopnia. Zastąpi filologię białoruską, która w ostatnich latach cieszyła się coraz mniejszym zainteresowaniem kandydatów.

Będą to studia filologiczne o profilu kulturoznawczym, a ich studenci poznają nie tylko język i literaturę białoruską, ale też historyczne procesy kształtowania się mniejszości białoruskiej w Polsce oraz specyfikę kultury materialnej i duchowej Podlasia. Zdobędą też praktyczne umiejętności podczas badań w terenie. Specjalność wpisuje się w cele i założenia Strategii rozwoju oświaty mniejszości białoruskiej w Polsce, przyjętej w lutym 2014 r.

Program etnofilologii białoruskiej był konsultowany z wieloma organizacjami i instytucjami, m.in. z Białoruskim Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym, Stowarzyszeniem na rzecz Dzieci i Młodzieży Uczących się Języka Białoruskiego „AB-BA”, tygodnikiem „Niwa”, Białoruskim Radiem Racja, Polskim Radiem Białystok, TVP Białystok, a także liceami z dodatkową nauką języka białoruskiego w Bielsku Podlaskim i Hajnówce.

Władze Wydziału Filologicznego UwB mają nadzieję, że nowa specjalność zainteresuje przyszłych studentów, a po studiach będą mogli oni liczyć na ciekawą pracę w placówkach kultury, środkach masowego przekazu czy w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury białoruskiej. Po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych będą też mogli uczyć języka białoruskiego w szkołach i placówkach oświatowych.Wstecz