Nasi uczniowie w Monasterze św. Onufrego w Jabłecznej - II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim 

Nasi uczniowie w Monasterze św. Onufrego w Jabłecznej
poniedziałek, 19 października 2015 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
Kategoria: Wycieczki  

15 paździenika nasi uczniowie gościli w Monasterze św. Onufrego w Jabłecznej.

Fot. Anna ProniewickaWstecz