Spotkanie z mniszkami z Monasteru Przemienienia Pańskiego i św. Eufrozyny Połockiej w Połocku - II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim 

Spotkanie z mniszkami z Monasteru Przemienienia Pańskiego i św. Eufrozyny Połockiej w Połocku
środa, 4 czerwca 2014 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
Kategoria: Pozostałe  

W dniu 4.06.2014r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w spotkaniu z mniszkami z Monasteru Przemienienia Pańskiego i św. Eufrozyny Połockiej w Połocku.

Fot. Agata Wakulewska

Monaster Przemienienia Pańskiego i św. Eufrozyny Połockiej w Połockuprawosławny żeński klasztor w Połocku, w jurysdykcji eparchii połockiej i głębockiej.

Twórczynią monasteru była późniejsza prawosławna święta mniszka Eufrozyna Połocka. Założyła ona nowy żeński klasztor w 1128[1]. Według prawosławnej tradycji decyzję o utworzeniu nowego klasztoru mniszka podjęła pod wpływem objawienia bożego[2]. Monaster powstał przy starszej drewnianej cerkwi Przemienienia Pańskiego. Bezpośrednio po utworzeniu klasztoru na jej miejscu wzniesiono świątynię murowaną. Od 1161 szczególnym obiektem kultu na jej terenie był krzyż z cząsteczkami relikwii różnych świętych, znany jako krzyż Eufrozyny Połockiej[2]. Klasztor pozostawał w jurysdykcji eparchii połockiej, witebskiej i mścisławskiej[3].

W XIII w. monaster został zniszczony w czasie najazdu litewskiego[1]. Został jednak odbudowany i funkcjonował nadal przez trzy stulecia. W 1582 polski król Stefan Batory przekazał zabudowania monasteru zakonowi jezuitów. Po zdobyciu Połocka przez wojska cara Aleksego I obiekty ponownie przejęły prawosławne mniszki, jednak w 1667, na mocy pokoju w Andruszowie, Połock znalazł się ponownie w granicach I Rzeczypospolitej i jezuici wrócili do dawnej siedziby. W latach 1820-1832 obiektami administrował zakon pijarów. W 1832 władze carskie skasowały ich klasztor, zaś w 1841 zwróciły kompleks zabudowań klasztorowi prawosławnemu[2].

Od 19 kwietnia do 23 maja 1910 w monasterze miały miejsce uroczystości przeniesienia relikwii św. Eufrozyny, które znajdowały się do tej pory w kijowskiej Ławrze Pieczerskiej[1]. W 1915 wspólnota udała się na bieżeństwo, zabierając ze sobą relikwie. Mniszki udały się ponownie do Połocka w 1921, wtedy też przywiozły ze sobą relikwie założycielki monasteru[2]. Już w roku następnym, w ramach akcji otwarcia relikwii zainicjowanej przez władze bolszewickie, szczątki mniszki zostały zarekwirowane i umieszczone w muzeum archeologicznym w Witebsku, gdzie znajdowały się do 1940. Z kolei w ramach akcji konfiskaty kosztowności cerkiewnych monasterowi odebrane zostały cenne ikony, koszulki na obrazy i inne przedmioty o znacznej wartości. W 1924 lub 1925 wspólnota została ostatecznie zlikwidowana, a jej zabudowania przekazane wojsku i instytucjom państwowym. W momencie tym w monasterze przebywało 146 sióstr. Część z nich zamieszkała po zamknięciu klasztoru w domach wiernych lub swoich krewnych, inne jeszcze do 1928 żyły wspólnie, prowadząc spółdzielnię rolną i organizując codzienne zajęcia według reguły zakonne. W 1928 również spółdzielnia uległa likwidacji[2].

W czasie niemieckiej okupacji Połocka podczas II wojny światowej mniszki otrzymały zezwolenie na ponowną organizację monasteru. Nie objęły jednak całego kompleksu jego budynków, gdyż w jednym z obiektów mieszkalnych stacjonowało dowództwo niemieckie, zaś w cerkwi Podwyższenia Krzyża Pańskiego przetrzymywano jeńców radzieckich. Niemcy zgodzili się również na ponowne przewiezienie do Połocka relikwii św. Eufrozyny. Nastąpiło to w 1943[2].

W 1960 władze radzieckie po raz drugi zamknęły klasztor i przesiedliły zakonnice do męskiego monasteru w Żyrowicach. Cerkiew Przemienienia Pańskiego działała jako świątynia parafialna, jedyna czynna cerkiew w mieście[2]. Jeszcze w latach 1985-1989 istniał projekt, ostatecznie zarzucony, zaadaptowania jej na planetarium[4].

6 lipca 1989 Święty Synod Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego ogłosił reaktywację klasztoru. W roku następnym do monasteru sprowadzono pierwsze mniszki. Podjęto również prace renowacyjne i konserwatorskie w cerkwiach i innych budynkach klasztornych[2]. W 2012 w monasterze przebywało 80 mniszek[2].

Przypisy

  1. E. Trofimiuk, Monastery połockie do końca XVI wieku [w:] red. A. Mironowicz, U. Pawluczuk, P. Chomik, Życie monastyczne w Rzeczypospolitej, Zakład Historii Kultur Pogranicza Instytutu Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2001, ISBN 83-902928-8-2, s.103-104
  2. Спасо-Евфросиниевский монастырь от древности до наших дней
  3. Mironowicz A.: Biskupstwo turowsko-pińskie w XI-XVI wieku. Trans Humana, 2011, s. 38. ISBN 978-83-61209-55-3.
  4. A. Radziukiewicz, Warstwy przeszłości, "Przegląd Prawosławny", nr 3 (261), marzec 2007


Wstecz