Przyjęto Strategię rozwoju oświaty mniejszości białoruskiej w Polsce - II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim 

Przyjęto Strategię rozwoju oświaty mniejszości białoruskiej w Polsce
poniedziałek, 26 maja 2014 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
Kategoria: Pozostałe  

Zwiększenie obecności języka białoruskiego w szkołach, do których uczęszczają uczniowie należący do mniejszości białoruskiej, powinna zapewnić Strategia rozwoju oświaty mniejszości białoruskiej w Polsce, przyjęta 11 lutego 2014 r. w Białymstoku. Dokument ten został wypracowany wspólnie przez administrację rządową i organizacje mniejszości białoruskiej. Strategia została podpisana przez Ministra Administracj i Cyfryzacji oraz Ministra Edukacji Narodowej.

Strategia rozwoju oświaty mniejszości białoruskiej w Polsce zawiera analizę sytuacji oświaty mniejszości białoruskiej w Polsce oraz propozycje rozwiązań umożliwiających wzmocnienie poczucia tożsamości narodowej uczniów należących do tej mniejszości. Dokument jest odpowiedzią na problemy związane z zachodzącymi procesami demograficznymi i postępującą asymilacją mniejszości białoruskiej.

Celami Strategii rozwoju oświaty mniejszości białoruskiej w Polsce są: zapewnienie ciągłości edukacyjnej w zakresie podtrzymywania tożsamości językowej i kulturowej od przedszkola do szkoły wyższej, utworzenie etnofilogii białoruskiej, wydawanie białoruskiego pisma oświatowego, zapewnienie doradztwa metodycznego dla nauczycieli języka białoruskiego, kultury i historii białoruskiej oraz geografii Białorusi, poprawa systemu finansowania nauczania języka białoruskiego w przedszkolach, promowanie nauczania w języku białoruskim, opracowanie podręczników do nauczania języka białoruskiego, historii i kultury oraz geografii Białorusi.

Zapisy Strategii rozwoju oświaty mniejszości białoruskiej w Polsce będą regularnie monitorowane i w tym celu, co najmniej raz do roku, odbywało się będzie spotkanie, w którym uczestniczyć będą przedstawiciele wszystkich podmiotów zaangażowanych w powstanie Strategii.

Strategia opracowana został wspólnie przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej i organizacje mniejszości białoruskiej w Polsce, przy udziale Podlaskiego Kuratora Oświaty, dyrektorów i nauczycieli szkół mniejszości białoruskiej oraz samorządów. Jest ona zwieńczeniem dwuletniej pracy grupy kilkunastu ekspertów reprezentujących wspominane instytucje.

Po opracowanej w 2001 r. Strategii rozwoju oświaty mniejszości litewskiej w Polsce oraz przyjętych w 2006 r. Strategii rozwoju oświaty mniejszości niemieckiej w Polsce i w 2011 r. Strategii rozwoju oświaty mniejszości ukraińskiej w Polsce -  Strategia rozwoju oświaty mniejszości białoruskiej w Polsce jest czwartym dokumentem podejmującym specyficzne wyzwania oświaty dla poszczególnych mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce.

Strategia rozwoju oświaty mniejszości białoruskiej w PolsceWstecz