Kilka zasad organizacyjnych dotyczących matury - II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim 

Kilka zasad organizacyjnych dotyczących matury
poniedziałek, 5 maja 2014 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
Kategoria: Pozostałe  

Rozpoczął się egzamin dojrzałości. Na uzupełnienie wiedzy merytorycznej czasu już nie ma. Warto natomiast znać kilka reguł dotyczących samej organizacji tego wydarzenia, aby to właśnie ich nieznajomość nie wpłynęła na zdanie matury. „Dziennik Gazeta Prawna” zebrał kilka najważniejszych wskazówek:

  1. Kolor tuszu jest odgórnie ustalony – i jest to kolor czarny. Określa to komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. W tym samym dokumencie można znaleźć dokładne wytyczne dotyczące dopuszczalnych na egzaminie przyborów. Szczegóły można znaleźć tutaj: http://www.cke.edu.pl/images/files/komunikaty_Dyrektora/luty_2014/28.02.2014.pdf
  2. Nie wolno mieć przy sobie telefonu komórkowego czy innego urządzenia telekomunikacyjnego – i nie ma znaczenia, że np. usunie się z niego kartę SIM. To samo dotyczy wszelkich talizmanów, maskotek przynoszących szczęście etc. Wynika to z rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
  3. Nauczycielowi nie wolno udzielać zdającym żadnych wskazówek dotyczących zadań maturalnych.
  4. Nie ma limitu przerw udzielanych uczniowi, ponieważ generalnie przerwy są niedozwolone i mogą zostać zdającemu udzielone tylko w wyjątkowych sytuacjach.
  5. Rodzice nie mogą w żaden sposób kontrolować przebiegu egzaminu, np. siedząc w sali. Oprócz egzaminatorów i zdających mogą tam przebywać jedynie obserwatorzy, czyli osoby wprost wymienione w przepisach (np. delegowani pracownicy MEN).
  6. Prezentacja z języka polskiego (część ustna egzaminu) może składać się częściowo z nagranego wcześniej filmu (np. z udziałem zdającego) – to może być rozwiązaniem dla uczniów, którzy wyjątkowo stresują się wystąpieniami publicznymi na żywo. Należy jednak pamiętać, że taki film nie może trwać dłużej niż 5 minut (czyli 1/3 czasu przeznaczonego na prezentację).

Wszystkim maturzystom życzymy powodzenia!Wstecz