Ogólnopolski Dzień Przedsiębiorczości - II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim 

Ogólnopolski Dzień Przedsiębiorczości
środa, 19 lutego 2014 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
Kategoria: Pozostałe  

 

Zapraszamy uczniów do udziału w Ogólnopolskim Dniu Przedsiębiorczości. Celem projektu jest poznanie przez ucznia specyfiki różnych zawodów, wymagań stawianych przez pracodawcę, potrzebnych kwalifikacji i predyspozycji do wykonywania pracy na danym stanowisku.

"Dzień przedsiębiorczości" to program skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Organizowany jest przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości pod patronatem Prezydenta RP. "Dzień rzedsiębiorczości" jest projektem sprzyjającym podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. W bieżącym roku ODP planowany jest na 2 kwietnia. Szczegółowych informacji udzielają: mgr Eugenia Kruk i mgr Sławomir Niedźwiecki, u których uczniowie będą mogli odebrać niezbędne do udziału w ODP materiały:

 • kartę zgłoszenia ucznia
 • kartę zgody rodziców
 • kartę zgłoszenia konsultanta - opiekuna

Wszystkim, którzy wezmą udział w ODP, życzymy wielu interesujących przeżyć.

Strona internetowa, na której znajdują się wszystkie informacje o projekcie:
www.junior.org.pl, www.dzień-przedsiebiorczosci.junior.org.pl

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU DNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:

 1. Realizacja projektu obejmuje uczniów klas pierwszych i drugich naszej szkoły.
 2. Udział w projekcie nie jest obowiązkowy – dla uczniów, którzy nie będą brać udziału w projekcie będą zorganizowane zajęcia dydaktyczne w szkole.
 3. Rodzice muszą wyrazić zgodę na udział ucznia w projekcie.
 4. Uczeń sam wybiera firmę i prosi właściciela firmy o zgodę na przydzielenie mu jednej osoby – konsultanta, który zorganizuje mu zajęcia, zapozna z firmą, pokaże pracę na różnych stanowiskach podczas przebywania w firmie
 5. Rodzice wyrażają zgodę na SAMODZIELNE dojście lub dojazd i powrót ucznia z domu do firm i instytucji, w których realizowany jest projekt. Rodzice biorą odpowiedzialność za ucznia podczas dojazdu / dojścia do firmy i z powrotem do domu.
 6. Rodzice biorą odpowiedzialność prawną i finansową za ewentualne szkody wyrządzone przez ucznia podczas Dnia Przedsiębiorczości w firmie i poza nią.
 7. Szkoła nie zwraca uczniom kosztów przejazdu, dojazdu do firm, nie opłaca pobytu w firmie.
 8. Uczeń w firmie powinien przebywać od 5 – 8 godzin, czas pobytu ucznia powinien być ustalany indywidualnie z osobą odpowiedzialną za ucznia – konsultanta w firmie.
 9. Opiekę nad uczniem w firmie lub instytucji podczas Dnia Przedsiębiorczości sprawuje konsultant, pracownik firmy lub instytucji.
 10. Uczeń w firmie poznaje obowiązki pracowników na różnych stanowiskach, uczestniczy w pracy pracowników firmy, zdobywa informacje o możliwościach zatrudnienia w przyszłości, wykształceniu jakie musi uzyskać aby w przyszłości pracować na danym stanowisku
 11. Uczeń może wykonać fotoreportaż z Dnia Przedsiębiorczości składający się z 5-10 zdjęć przedstawiających udział ucznia w tym dniu w firmie.

 Wstecz