"Nosiciele Kultury" w Centrum SZCZYTY - II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim 

"Nosiciele Kultury" w Centrum SZCZYTY
czwartek, 12 grudnia 2013 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
Kategoria: Pozostałe  

W dniu 12 grudnia br. uczniowie klas drugich wraz z nauczycielami uczestniczyli w pokazach filmów w ramach projektu "Nosiciele Kultury". Pokazy odbyły się w Centrum Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej "SZCZYTY" w Szczytach-Dzięciołowie.

"Nosiciele Kultury" to filmowy projekt Stowarzyszenia Edukacji Filmowej, pokazujący postaci ważne i zasłużone dla białoruskiej kultury w naszym regionie.

Podczas spotkania pokazane zostały filmy poświęcone Wiktorowi Szwedowi oraz Michałowi Kondratiukowi. Spotkania poprowadził Radosław Dąbrowski.

Projekt realizowany w ramach dotacji ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.

***
Wiktor Szwed - Absolwent Akademii Nauk Politycznych w Warszawie, dziennikarstwa i filologii białoruskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Debiutował w 1957 roku na łamach „Niwy”. Pisze w języku białoruskim. Jest autorem kilkunastu zbiorów poezji, tłumaczył wiele utworów na język polski, a także polskie utwory na język białoruski. Ważne miejsce w dorobku poety zajmuje twórczość dla dzieci. W tych wierszach autor nawiązuje do tematyki miejsc ojczystych, przodków, rodzinnej wsi, zwyczajów wiejskich dzieci. Od 1977 roku jest członkiem Warszawskiego Oddziału Związku Literatów Polskich a od 1988 r. Oddziału Białostockiego ZLP oraz białoruskiego Stowarzyszenia Literackiego „Białowieża”. Poeta odbył ponad 1000 spotkań autorskich, jego wiersze stały się tekstami dziesiątek piosenek wykonywanych przez współczesnych artystów.

***
Prof. Michał Kondratiuk – Magister filologii rosyjskiej UW (1958), filologii białoruskiej (1961); Doktor nauk humanistycznych – 1970 Instytut Słowianoznawstwa PAN w Warszawie; Dr hab. w zakresie językoznawstwa słowiańskiego i bałtyckiego – 1984 Instytut Rusycystyki i Lingwistyki Stosowanej UW; Docent w Instytucie Słowianoznawstwa PAN 1985; Prof. nadzw. UwB stanowisko z mianowania 1992; Tytuł profesora - 1997 Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu; Prof. zwyczajny UwB – 2003. Kilkadziesiąt lat swojej pracy poświęcił na badania terenowe gwar wschodniej białostocczyzny. W zakres badań prowadzonych przez profesora wchodzi językoznawstwo słowiańskie i bałtyckie, badania gwar wschodniosłowiańskich i polskich oraz onomastyki na pograniczu polsko-białorusko-ukraińskim i słowiańsko-bałtyckim w północno-wschodniej Polsce i na Białorusi. Profesor Kondratiuk koordynował badania statutowe: Nazwiska współczesne mieszkańców regionu białostockiego. Przynależy do towarzystw naukowych: Polskie Towarzystwo Językoznawcze, Międzynarodowa Asocjacja Białorutenistów, Międzynarodowa Asocjacja Wykładowców Języka Rosyjskiego i Literatury, Komisja Kontaktów Bałto-Słowiańskich przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, Białostockie Towarzystwo Naukowe. Pomimo wieku emerytalnego profesor wciąż zajmuje się działalnościa naukową w zakresie badań i opracowań dialektów białoruskich. Redaktor i współautor wielu prac zbiorowych. Jego zasługi dla rozwoju językoznastwa doceniły cztery państwa poprzez odnotowanie jego postaci w encyklopediach językoznawczych: Polskiej, Białoruskiej, Litewskiej i Ukraińskiej. Pod opieką profesora Kondratiuka prace magisterskie z zakresu gwar białoruskich białostoczczyzny napisało i obroniło ponad 50 absolwentów UwB.

 producent filmu:
 Stowarzyszenie Edukacji Filmowej

Fot. Sławomir Niedźwiecki

 Wstecz