Informacja na temat projektu "e-Przyrodnik" - II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim 

Informacja na temat projektu "e-Przyrodnik"
czwartek, 7 listopada 2013 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
Kategoria: Wycieczki  

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do projektu „E-Przyrodnik” – Bioróżnorodność zespołów dużych ssaków leśnych południowego Podlasia. Działania w ramach projektu przeprowadzone będą pod merytoryczną opieką naukowców z IBS PAN  w Białowieży, Politechniki Białostockiej oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. 

Cele badawczej części projektu obejmują:

 1. Poznanie składu gatunkowego, rozmieszczenia w przestrzeni i interakcji pomiędzy gatunkami w zespole dużych ssaków na obszarach leśnych południowego Podlasia.
 2. Stworzenie niekonwencjonalnego modułu zajęć popularyzujących nauki przyrodnicze wśród młodzieży poprzez:
 • Zajęcia (wykłady, warsztaty) dla uczniów i nauczycieli biologii prowadzonych przez pracowników naukowych w IBS PAN w Białowieży.
 • Samodzielny zbiór danych w terenie realizowany przez młodzież pod opieką nauczycieli i merytorycznym kierownictwem pracowników naukowych.
 1. Do zebrania danych na temat ssaków występujących na terenach objętych badaniami wykorzystana zostanie mobilna sieć fotopułapek zainstalowanych w lasach

e-przyrodnicy:

 1. Dorosz Konstancja Ksenia
 2. Paniutycz Julia
 3. Sorokin Aleksandra
 4. Gajko Marta
 5. Roszczenko Gabriela
 6. Zinkiewicz Palina
 7. Warszycka Aleksnandra
 8. Tworkowski Kamil

Opiekun mgr Irena Trojanczuk

 

 Wstecz