Plan pracy II LO z BJN w roku szkolnym 2013/2014 - II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim 

Plan pracy II LO z BJN w roku szkolnym 2013/2014
niedziela, 1 września 2013 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
Kategoria: Pozostałe  

Plan pracy II Liceum Ogólnokształcącego z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim w roku szkolnym 2013/2014

1.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej poświęcone przygotowaniom do nowego roku szkolnego. Przyjęcie Koncepcji pracy II LO z BJN na lata 2013 – 2016

30 sierpnia 2013 r.

2.

Rozpoczęcie  zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

2 września 2013 r.

3.

Ślubowanie uczniów klas I. Spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych.

29 września 2013 r.

4.

Spotkanie z rodzicami i uczniami klas III. Omówienie przygotowań do Matury 2014.

29 września 2013 r.

5.

Uroczystości związane z  74 rocznicą wybuchu II wojny światowej  oraz agresją Związku Radzieckiego na Polskę.

wrzesień 2013 r.

6.

Dni otwarte w II LO z BJN. Spotkania z uczniami klas trzecich gimnazjów

październik 2013 r., luty 2014 r. , marzec 2014 r.

7.

Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej.

14 października 2013 r.

8.

Wewnątrzszkolna ewaluacja form pomocy uczniom mającym problemy w nauce.

październik 2013 r. – luty  2014 r.

9.

Uroczystości  poświęcone Świętu Niepodległości.

listopad 2013 r.

10.

Próbna matura klas III.

Matura z Operonem

listopad/grudzień 2013 r.

11.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej poświęcone omówieniu wyników próbnej matury klas III.

grudzień 2013 r.

12.

Zimowa przerwa świąteczna.

23 – 31 grudnia 2013 r.

13.

Prawosławne Święta Bożego Narodzenia.

7 – 8 stycznia 2014 r.

14.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej poświęcone zatwierdzeniu wyników klasyfikacji za I semestr.

28 stycznia 2014 r.

 

15.

Studniówka.

26 stycznia 2014 r.

16.

Ferie zimowe.

27 stycznia – 9 lutego 2014 r.

17.

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I-III poświęcone omówieniu wyników nauczania w I semestrze.

16 luty 2014 r.

18.

Samokształceniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej.

marzec 2014 r.

 

19.

Uroczystości związanie z Dniem Woli.

Dni Białoruskie w II LO z BJN.

marzec 2014 r.

20.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej poświęcone końcowej klasyfikacji uczniów klas III.

16 kwietnia 2014 r.

21.

Wiosenna przerwa świąteczna.

Prawosławne i katolickie Święta Wielkanocne.

17 – 22 kwietnia 2014 r.

20 – 21 kwietnia 2014 r.

22

Zakończenie zajęć w klasach III.

25 kwietnia 2014 r.

23.

Próbna matura klas II.

28,29,30 kwietnia 2014 r.

24.

Spotkania wychowawców klas I i II z rodzicami uczniów. Omówienie wyników próbnej matury klas II.

maj 2014 r.

25.

Uroczystości  poświęcone Konstytucji 3 Maja.

maj 2014 r.

26.

Matura 2014 – egzaminy pisemne i ustne.

od 5 maja 2014 r.

27.

Uroczystości związane z 70 rocznicą powstania Gimnazjum i Liceum Białoruskiego w Bielsku Podlaskim.

czerwiec/październik  2014 r.

28.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej poświęcone zatwierdzeniu rocznej klasyfikacji uczniów klas I i II.

23 czerwca 2014 r.

29.

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych uczniów

klas I i II.

27 czerwca 2014 r.

30.

Ferie letnie.

28 czerwca – 31 sierpnia 2014 r.

31.

Ogłoszenie wyników Matury 2014.

czerwiec 2014 r.

32.

Rekrutacja uczniów do klas I.

czerwiec – lipiec 2014 r.

Plan pracy w roku szkolnym 2013/2014 będzie uzupełniany w miarę potrzeb na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego II Liceum Ogólnokształcącego z BJN im. Br. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim.Wstecz