Pomoc finansowa uczniom klas pierwszych na zakup podręczników - II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim 

Pomoc finansowa uczniom klas pierwszych na zakup podręczników
środa, 8 sierpnia 2012 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
Kategoria: Pozostałe  

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników rodzice/opiekunowie prawni uczniów klas pierwszych mogą składać wnioski o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników do dyrektora szkoły.

Warunkiem udzielenia pomocy jest  spełnienie kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz.U. Z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) 351 zł netto.

         Dyrektor LO z BJN sporządzi listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy i przekaże ją Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski, który jest organem właściwym do przekazania środków na dofinansowanie zakupu podręczników ze względu na siedzibę szkoły.

         Do wniosku należy dołączyć faktury VAT wystawione imiennie na ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego dokumentujące  koszty zakupu podręczników oraz zaświadczenie o wysokości dochodów.

         Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski zarządzeniem Nr 260/12 z dnia 19 lipca 2012 r. ustalił dzień 10 września 2012 r. jako ostateczny termin składania wniosków o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników.

         Wniosek do pobrania.

 Załączniki:

  1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 r.
  2. Pismo Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim z dnia 6 sierpnia 2012 r.
  3. Pismo Urzędu Miasta z dnia 24 lipca 2012 r.
  4. Zarządzenie Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 19 lipca 2012 r.


Wstecz