Ogólnopolski Tydzień Szczęścia w Szkole - 18-24 września 2023 - II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim 

Ogólnopolski Tydzień Szczęścia w Szkole - 18-24 września 2023
poniedziałek, 18 września 2023 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
Kategoria: Komunikaty  

„Optymistę spotyka w życiu tyle samo niepowodzeń i tragedii co pesymistę,
ale optymista znosi to lepiej.”
Martin Seligman 

To już po raz czwarty zbieramy ogólnopolską społeczność, by zwrócić uwagę na narzędzia psychologii pozytywnej, które kształtują dobre życie i pozytywnie wzmacniają dobrostan.

Tydzień Szczęścia w Szkole, bo o nim mowa, obchodzimy w tym roku w dniach 18-24 września 2023, a hasłem przewodnim tegorocznej, czwartej, edycji są słowa:

Z OPTYMIZMEM I NADZIEJĄ!

Inspiracją są czasy, w których żyjemy. Świadome wzmacnianie optymizmu oznacza umiejętność wyciągania konstruktywnych wniosków z doświadczeń. Mamy okazję np. inaczej spojrzeć na czas pandemii: czego mnie ten czas nauczył? Jaki sens mogę wyciągnąć z tego okresu?

Nadzieja, z kolei, w świetle psychologii pozytywnej oznacza wyznaczanie sobie celów i dążenie do ich realizacji. Mam nadzieję czyli mam cele do zrealizowania.

Zatem, będąc tu i teraz, optymistycznie spoglądamy za siebie, by móc z nadzieją spojrzeć w przyszłość. Od czego zacznę?

Celem Ogólnopolskiego Tygodnia Szczęścia w Szkole jest zwrócenie uwagi na szczęście i dobrostan oraz ich związki z efektami kształcenia. Tydzień Szczęścia w Szkole jest okazją do podejmowania tematów, które są elementami składowymi dobrostanu: dbanie o pozytywne uczucia, zaangażowanie, relacje, poczucie sensu, osiągnięcia i zdrowie (model PERMA(H) Martina Seligmana).

Badania pokazują, że ludzie doświadczający szczęścia w szkole i w pracy żyją zdrowiej, dłużej, lepiej. Poczucie szczęścia sprzyja odporności, kreatywności, zaangażowaniu, budowaniu relacji, przyjaźniom. To narzędzie profilaktyki depresji i chorób cywilizacyjnych. W kontekście trudnej sytuacji globalnej ale i dramatycznych wyników badań zdrowia psychicznego młodych Polaków te kwestie nabierają kluczowego znaczenia.Wstecz