I Międzynarodowy Dzień Edukacji Białoruskiej (I MDEB) - II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim 

I Międzynarodowy Dzień Edukacji Białoruskiej (I MDEB)
czwartek, 18 maja 2023 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
Kategoria: Komunikaty  

I Międzynarodowy Dzień Edukacji Białoruskiej odbędzie się dnia 3 czerwca 2023 r. w gościnnych progach Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego 1M, Wydział Matematyki, sala 2001.

I Międzynarodowy Dzień Edukacji Białoruskiej (I MDEB) podejmuje tematy związane z edukacją w języku białoruskim i warsztatem pracy nauczyciela w środowisku białoruskiej mniejszości narodowej w Polsce oraz w warunkach migracji. Wydarzenie obejmować będzie wystąpienia, wykłady, prezentacje. Skierowane jest do osób, które zajmują się edukacją w języku białoruskim lub chciałyby zaangażować się w działania zmierzające do podtrzymania edukacji w języku ojczystym białoruskiej mniejszości narodowej i diaspory, m.in. poprzez tworzenie i uruchomienie w Warszawie i innych miastach sobotniej szkoły nauczania w języku białoruskim.

Rada naukowa:

- prof. dr hab. Aneta Lewińska, Uniwersytet Gdański,

- dr hab. Oleg Łatyszonek, prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku,

- dr hab. Mirosław Pęczak, prof. UW, Uniwersytet Warszawski,

- dr doc. Aleś Łozka

- dr Wojciech Drzeżdżon, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku,

- dr Aleksandra Jędryszek-Geisler, Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie,

- dr Bazyli Siegień, Uniwersytet w Białymstoku.

Komitet organizacyjny:

- Dom Białoruski w Warszawie

- Parlamentarny Zespół do Spraw Białorusi

- Polska Akademia Nauk Społecznych i Humanistycznych w Londynie (PASSH)

- Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Uczących się Języka Białoruskiego „AB-BA”

- Uniwersytet w Białymstoku

- Związek Białoruski w Rzeczpospolitej Polskiej

- Białoruski Hab. „Nowaja Ziamla” w Białymstoku

- Centrum Kultury Białoruskiej w Białymstoku

Patroni medialni:

- Białoruskie Radio Racja

- Tygodnik Białorusinów w Polsce „Niva”

- TV Belsat

Języki konferencji: białoruski, polski.

PROGRAM

I. CZĘŚĆ OFICJALNA (z udziałem patronów honorowych, partnerów, gości)

10.00-10.10 Otwarcie I Międzynarodowego Dnia Edukacji Białoruskiej, Robert Tyszkiewicz Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu do Spraw Białorusi

10.10-10.30 Wystąpienia gości honorowych i organizatorów

10.30-10.50 Prezentacja działalności Białoruskiego Domu w Warszawie (Aleś Zarembiuk, Anastazja Kozhapenko)

10.50-11.10 Prezentacja Zrzeszenia Szkół Przedmiotów Ojczystych PASSH (Aleksandra Jędryszek-Geisler, Monika Plata)

11.10-11.35 Prezentacja II Liceum Ogólnokształcącego z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce i prezentacja II Liceum Ogólnokształcącego z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim.

11.35-11.50 Prezentacja Gimnazjum im Franciszka Skaryny w Wilnie.

11.50-12.10 Prezentacja Przedszkola Samorządowego Nr 14 z polskim i białoruskim językiem nauczania w Białymstoku (Прадшкольле н-р 14 з пoльскаѝ і беларускаѝ мовамі навучаньня).

12.10-12.30 Przerwa kawowa, networking.

II. CZĘŚĆ NAUKOWA

1. Pierwsza sesja wykładowa – pedagogiczno-metodyczna dotycząca nauczania języka i kultury mniejszości narodowych i diaspory oraz organizacji szkół niedzielnych:

12.30-12.50 prof. dr hab. Aneta Lewińska, Socjalizująca i kulturotwórcza rola języka.

12.50-13.10 dr Aleksandra Jędryszek-Geisler, mgr Monika Plata, Działalność szkół polonijnych na świecie na przykładzie wybranych krajów.

13.10-13.30 mgr Mirosław Szcześniak, Praktyczne aspekty pracy nauczyciela szkoły polonijnej.

13.30-13.50 Panel dyskusyjny – podsumowanie pierwszej sesji wykładowej.

2. Druga sesja wykładowa – nauczanie języka białoruskiego i kultury białoruskiej mniejszości narodowej:

13.50-14.10 Wykład 4: Ян Карчэўскі (II LO z DNJB w Hajnówce), Праца на занятках па беларускай мове на прыкладзе школ Гайнаўскага павета. Jan Karczewski, Zajęcia z języka białoruskiego na przykładzie szkół powiatu hajnowskiego.

14.10-14.30 Wykład 5: Аліна Ваўрaнюк, Беларуская мова ў Пачатковай школе нумар 4 імя Сібіракоў у Беластоку. Alina Wawrzeniuk, Język białoruski w Szkole Podstawowej nr 4 im. Syburaków w Białymstoku.

14.30-14.50 Wykład 6: Joanna Marko, Grzegorz Nazaruk, Język i kultura białoruskiej mniejszości narodowej w pracy z uczniami Niepublicznej Szkoły Podstawowej św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku.

14.50-15.10 Panel dyskusyjny

15.10-15.40 Przerwa na lunch, networking

3. Trzecia sesja wykładowa – nauczanie języka białoruskiego i kultury diaspory białoruskiej:

15.40-16.00 Wykład 7: Любa Баркун, Праектная дзейнасць вучняў Беларускай школкі ва Ўроцлаве. Luba Borkun, Działania projektowe uczniów Szkółki Białoruskiej z Wrocłwia.

16.00-16.20 Wykład 8: Ганна Плашчынская, Паўстанне беларускай школкі ў Беластоку: асаблівасці і перспектывы развіцця. Hanna Płaszczyńska, Powstanie Białoruskiej Szkółki w Białymstoku – specyfika i perspektywy rozwoju.

16.20-16.40 Wykład 9 Ягор Сурскі (дырэктар суботняй школы "Акадэмія добрай адукацыі"), Адаптацыя дзяцей да польскай сістэмы адукацыі. Jahor Surski – dyrektor szkoły sobotniej „Akademia dobrej edukacji” – Adaptacja dzieci w polskim systemie edukacji.

16.40-17.00 Wykład 10: dr Алесь Лозка (дырэктар Беларускай школы ў Варшаве), Аб канцэпцыі дадатковага навучання па прадметах беларускага кампанента ў польскім адукацыйным асяроддзі. Aleś Łozka (dyrektor Szkoły Białoruskiej w Warszawie), Koncepcja dodatkowego nauczania przedmiotów z białoruskim komponentem w polskim środowisku edukacyjnym.

17.00-17.20 Panel dyskusyjny – podsumowanie trzeciej sesji wykładowej.

17.20-17.30 Zamknięcie I Międzynarodowego Dnia Edukacji Białoruskiej.Wstecz