Festiwal Białoruskiej Poezji Śpiewanej i Piosenki Autorskiej "Bardauskaja Vosień” 2022 - II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim 

Festiwal Białoruskiej Poezji Śpiewanej i Piosenki Autorskiej "Bardauskaja Vosień” 2022
piątek, 14 października 2022 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
Kategoria: Komunikaty  

Po dwuletniej przerwie wraca Festiwal Białoruskiej Poezji Śpiewanej i Piosenki Autorskiej "Bardauskaja Vosień”!
To jedyny w województwie podlaskim, a zarazem największy i najstarszy na świecie, festiwal prezentujący piosenkę autorską i poezję śpiewaną w języku białoruskim. „Bardauskaja Vosień” jest cykliczną imprezą odbywającą się na Podlasiu od prawie 30 lat.
Wtym roku impreza zawita do trzech podlaskich miejscowości.
Terminy i miejsca koncertów:
28.10 - Bielsk Podlaski - Bielski Dom Kultury
29.10 - Białystok - Białostocki Teatr Lalek
30.10 - Gródek - Gminne Centrum Kultury
Oprócz części muzycznej odbędą się spotkania literackie ze współczesnymi białoruskimi pisarzami.
W roku 2022 za festiwal odpowiada fundacja Tutaka.
[BY]
Пасьля двухгадовага перапынку вяртаецца Фэстываль Беларускай Бардаўскай ды Аўтарскай Песьні «Бардаўская восень»!
Гэта адзіны ў Падляскім ваяводзтве, і адначасова найбуйнейшы і найстарэйшы ў сьвеце фэстываль, які прадстаўляе бардаўскую ды аўтарскую песьню на беларускай мове. «Бардаўская восень» – гэта цыклічнае мерапрыемства, якое адбываецца на Падляшшы амаль 30 гадоў.
Сёлета мерапрыемства завітае ў тры падляскія мясцовасьці.
Даты і месцы канцэртаў:
28.10 – Бельск Падляскі – Бельскі Дом Культуры
29.10 – Беласток – Беластоцкі Тэатр Лялек
30.10 – Гарадок – Гмінны Цэнтр Культуры
Апроч музычнай часткі адбудуцца творчыя сустрэчы з сучаснымі беларускімі літаратарамі.
У 2022 годзе за фэстываль адказвае Фундацыя Tutaka.


Wstecz