IT Fitness Test 2022 - II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim 

IT Fitness Test 2022
sobota, 8 października 2022 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
Kategoria: Komunikaty  

Link do testu: https://itfitness.eu/pl/

IT Fitness Test

jest największym i najbardziej komplekso wym testem kompetencji cyfrowych, który po raz pierwszy odbywa się jednocześnie na terenie czterech krajów: Czech, Polski, Słowacji i Węgier. Tegoroczna edycja certyfikowanego testu potrwa w Polsce od 4 kwietnia i została przedłużona do 31 października. IT Fitness Test to sprawdzona metoda pomiaru alfabetyzmu cyfrowego. Jego wyniki zobrazują poziom umiejętności uczestników w obszarze IT. Sprawdzian przeznaczony jest przede wszystkim dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych i pozwala ocenić ich gotowość do dalszej nauki, a także podjęcia zatrudnienia. Test dedykowany jest również nauczycielom prowadzącym zajęcia na wszystkich etapach edukacji. Dostępny jest dla wszystkich za darmo.

Fundusz Wyszehradzki

"Dzięki wsparciu Funduszu Wyszehradzkiego do Słowackiej Koalicji na rzecz umiejętności cyfrowych i zatrudnienia dołączyli partnerzy z państw Grupy Wyszehradzkiej. Wspólnie prowadzą oni projekt IT Fitness Test 2022 V4 – publiczny, darmowy test kompetencji cyfrowych online w krajach Grupy Wyszehradzkiej."

Uczestnicy

Aby przystąpić do IT Fitness Testu nie jest potrzebne żadne wstępne szkolenie. Każdy z uczestników sam decyduje, w jaki sposób rozwiązuje test, a możliwości oszustwa są ograniczone do minimum. Na rozwiązanie całego sprawdzianu potrzebne jest od 45 do 60 minut dla uczniów klas szkoły podstawowej (do rozwiązania mają 20 zadań) oraz ok 60 minut w przypadku uczniów szkół średnich i pozostałych zainteresowanych uczestników (25 zadań do rozwiązania). Czas testu jest jednak nieograniczony. Uczestnicy mogą korzystać ze wszelkich narzędzi i zasobów dostępnych w sieci w czasie wykonywania zadań. Pozwala to uczniom nabyć nowych umiejętności już w czasie rozwiązywania testu i skupić się na pełnym zrozumieniu poszczególnych pytań.

Motywacja

Uczniowie, którzy wezmą udział w teście i osiągną dobre wyniki, mają szanse otrzymać atrakcyjne nagrody rzeczowe. Mogą oni dzielić się swoimi wynikami za pomocą mediów społecznościowych z hasztagiem #ITFitnessTest. Zachęcamy także szkoły do prezentowania osiągnięć swoich uczniów na polu kompetencji cyfrowych.Wstecz