Stypendia skierowane do tegorocznych maturzystów pochodzących z rodzin byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych - II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim 

Stypendia skierowane do tegorocznych maturzystów pochodzących z rodzin byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych
sobota, 21 maja 2022 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
Kategoria: Komunikaty  

Uwaga maturzyści, których rodzice w przeszłości przepracowali co najmniej dwa lata w byłych Państwowych Gospodarstwach Rolnych (PGR-ach). Możecie dostać stypendium państwowe.

Rozpoczęła się XXI edycja Programu skierowanego do tegorocznych maturzystów pochodzących z rodzin byłych pracowników PGR.

Dotyczy on maturzystów, absolwentów liceów, techników i szkół branżowych II stopnia, którzy ukończyli szkołę w 2022 roku i którzy łącznie spełniają następujące kryteria:

- są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,

- zostaną przyjęci na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych,

- pochodzą ze wsi lub miasta do 20 tys. mieszkańców, co musi być potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata wstecz od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,

- pochodzą z rodziny, której dochód na osobę lub dochód osoby uczącej się w czerwcu 2021 r. nie przekroczył 2.107 zł brutto. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością,

- osiągnęli dobre wyniki w nauce, tzn. min. 100 punktów na maturze. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku nr 1 do regulaminu.

Wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione łącznie.

Dodatkowo kandydat do stypendium musi pochodzić z rodziny, w której przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny pracował w PGR nie mniej niż 2 lata.

Kandydat ubiegający się o stypendium spełniający powyższe warunki, po przyjęciu na studia wypełnia wniosek on-line dostępny na stronie www.stypendia-pomostowe.pl.Termin złożenia wniosku on-line upływa 16 sierpnia 2022 r. o godz. 16.00. Następnie wydrukowany z systemu wniosek i listę wymaganych załączników podpisuje i wraz z kompletem załączników składa w Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Białymstoku w nieprzekraczalnym w terminie do 25 sierpnia 2022 r.

Po dodatkowe informacje należy kierować się do:

Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Oddział Terenowy w Białymstoku

ul. Kombatantów 4

15-102 Białystok

tel.: (0-87) 562-79-97, (0-85) 664-31-53, (0-85) 664-31-68
Wstecz