Nowa pracownia komputerowa w Naszej Szkole - II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim 

Nowa pracownia komputerowa w Naszej Szkole
poniedziałek, 24 maja 2021 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
Kategoria: Komunikaty  

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach projektu „NOWOCZESNA SZKOŁA - podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów” realizowany jest przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych (Lider), Powiat Bielski (Partner), I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki oraz II Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim (Realizatorzy) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III: „Kompetencje i kwalifikacje”, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

Z pewnością tak nowoczesne wyposażenie będzie dodatkową zachętą do nauki informatyki. Dziękujemy uczniom klasy I a i II AC za zaangażowanie w integracji pracowni.

Fot. Sławomir NiedźwieckiWstecz