REKRUTACJA UCZESTNIKÓW do projektu - „NOWOCZESNA SZKOŁA - podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów" - II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim 

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW do projektu - „NOWOCZESNA SZKOŁA - podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów"
środa, 4 listopada 2020 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
Kategoria: Komunikaty  

Przypominamy, że II LO z BJN prowadzi rekrutację uczestników do projektu: Projekt „NOWOCZESNA SZKOŁA - podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów”

Projekt „NOWOCZESNA SZKOŁA - podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów” realizowany jest przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych (Lider), Powiat Bielski (Partner), I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki oraz II Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim (Realizatorzy) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III: „Kompetencje i kwalifikacje”, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

Kwestie związane z wypełnieniem dokumentów:

  • w przypadku niepełnoletnich uczniów potrzebny jest podpis rodziców
  • w przypadku formularza ucznia ważne jest aby był to wydruk dwustronny (aby oświadczenia nie były na osobnej stronie)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZNIA/UCZENNICYdo projektu „NOWOCZESNA SZKOŁA - podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów "

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW do projektu „NOWOCZESNA SZKOŁA - podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów”

 

 

 

 Wstecz