Język rosyjski - materiał do samodzielnej pracy - II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim 

Język rosyjski - materiał do samodzielnej pracy
poniedziałek, 16 marca 2020 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
Kategoria: Komunikaty  
Materiał do samodzielnej pracy dla klas I AC i I BD do 25 marca
I. Podręcznik Диалог 2 i zeszyt ćwiczeń Диалог 2.
1. Poznajemy Moskwę: zrobić ćwiczenie 1a /42 zapełniając luki wyrazami z ramki.
2. Przeczytać tekst z ćwiczenia 7 a/46 , wykonać polecenia pod tekstem.
3. Dobrać właściwe informacje do ilustracji z ćwiczenia 7b /47 .
4. Nauczyć się opowiadać o Moskwie z wykorzystaniem wszystkich ćwiczeń.
Klasa  I ab i I cd do 25 marca

I. Podręcznik Беседа 1 i zeszyt ćwiczeń Беседа 1.
1. Powtórzyć i utrwalić materiał z podręcznika strona 98-99.
2. Powtórzyć materiał i wykonać pisemnie ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń strona 58-59
3. Opisać w formie pisemnej swoje mieszkanie wzorując się na ćwiczeniu 6/95.
4. Nauczyć się opowiadać o swoim mieszkaniu.
 Klasa  II C i II D (R)
I. Podręcznik Диалог 2 i zeszyt ćwiczeń Диалог 2.
1. Powtórzyć słownictwo związane ze sportem.
2. Zapoznać się z ekstremalnymi rodzajami sportu wykonując zadania z podręcznika od strony 127 do strony 130.
3. Nauczyć się opowiadać o trzech wybranych przez siebie rodzajach sportu ekstremalnego.
4. Na podstawie ćwiczenia 5/130 wypisać plusy i minusy uprawiania ekstremalnych sportów.
5. Korzystając z Internetu znaleźć i przygotować informacje o znanym rosyjskim sportowcu.
Klasy  III A , III B i III D (P)
I. Podręcznik Диалог 3 i zeszyt ćwiczeń Диалог 3.
1. Быть взрослым: Przeczytać wypowiedzi z ćwiczenia 2a/134.
2. Wykonać ćwiczenie 2b/135 .
3. Dobrać właściwe podpisy do ilustracji w ćwiczeniu 3a/135 .
4. Odpowiedzieć pisemnie na pytania z ćwiczenia 3b/135.
5. Кажется я влюбился : Przeczytać wypowiedzi z ćwiczenia 4a/136
6. Wykonać polecenia z ćwiczenia 4b/136.
7. Odpowiedzieć pisemnie na pytania z ćwiczenia 4 c /136.
8. Przyswoić słownictwo ze stron 134-136
Życzymy udanej pracy. Pozdrawiamy i do szybkiego spotkania.
Alicja Nidae i Helena Wasiluk.


Wstecz