Filozofia - inforamacje dla uczniów - II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim 

Filozofia - inforamacje dla uczniów
poniedziałek, 16 marca 2020 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
Kategoria: Komunikaty  

W związku z tym, że nie możemy się na razie spotykać na lekcjach filozofii, proszę abyście do podanych wypowiedzi dopasowali ich autorów. Część nazwisk pojawiła się na naszych lekcjach, ale będą też nowe. Życzę miłych wrażeń w poszukiwaniu. Warunkiem zaliczenia jest znalezienie co najmniej 16 autorów podanych cytatów. W przypadku pytań podaję mój adres: alicja.kobus5@wp.pl. Znalezione nazwiska wraz z cytatem wpiszcie do zeszytu. Pozdrawiam, mgr Alicja Kobus

KTO TO NAPISAŁ?

1. Nie można wejść dwa razy do tej samej rzeki.

2. Kto szuka dobra, z trudnością je znajdzie, ale zło znajdzie, choć go nie szuka.

3. Wszyscy ludzie z natury pragną wiedzy.

4. Człowiek jest miarą wszechrzeczy.

5. Człowiek jest tylko trzciną, najwątlejszą w przyrodzie, ale trzciną myślącą.

6. Myślę więc jestem.

7. Wiem, że nic nie wiem.

8.Wielkim cudem jest człowiek.

9. Utopianie nie znają pieniędzy i na wszelki możliwy sposób dają wyraz pogardzie złota.

10.Śmierć nas nie obchodzi, bo zło i dobro jest tylko tam, gdzie można coś odczuwać zmysłami, śmierć zaś jest końcem zmysłowego odczuwania. Największe zło, śmierć, nie dotyka nas ani trochę, gdyż póki jesteśmy, nie ma śmierci, a odkąd jest śmierć, nie ma nas.

11.Z najwyższej doskonałości Boga wynika, że wytwarzając świat wybrał najlepszy z możliwych planów, w którym największa rozmaitość łączy się z największym ładem.

12.Natura dała nam jeden język, a dwoje uszu, abyśmy słuchali dwa razy więcej, niż mówili.

13.Pragnę znać Boga i duszę.

14.Jak bąk z ręki boga puszczony, siadał miastu na kark. 

15.Sowa Minerwy wylatuje dopiero z zapadającym zmierzchem. 

16.Wartość prawdziwa człowieka leży nie w rozumie, lecz w sercu, a wartość serca jest niezależna od wartości rozumu .

17.Oświeceniem nazywam wyjście człowieka z niepełnoletności, w którą popadł z własnej winy.

18.Suma cierpień przewyższa znacznie sumę rozkoszy.

19.Deus sive Natura.

20.Początkiem jest czyn.

21.W tych rzeczach, które wyznajemy o Bogu jest dwojaki sposób prawdy.

22.Umysł ludzki jest niczym tabula rasa,nie zapisana karta.

23.Świadomość Boga jest samowiedzą człowieka, poznanie Boga – samopoznaniem człowieka.

24.Nic nie jest złe, co jest zgodne z naturą.

25.Piekło to inni.

26.Człowiek jest syntezą skończoności i nieskończoności, czasowości i wieczności, konieczności i wolności.

27.Być – znaczy kochać .

28.Ale trzeba uprawiać nasz ogródek.

29.A zatem według moralności niewolników zło budzi bojaźń i ku temu dąży, jest właśnie dobro, zaś człowiek mierny wydaje się godny wzgardy .

30.Pojedynczy proces należy uprzednio do psychicznego systemu nieświadomego i dopiero przy pewnych okolicznościach może przejść do sytemu świadomego.

31. Postępuj tylko wg takiej maksymy, dzięki której możesz zarazem chcieć, żeby stała się powszechnym prawem.

 32. Archetyp sam w sobie nie jest ani zły, ani dobry.Wstecz