Język rosyjski - materiały do samodzielnej nauki - II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim 

Język rosyjski - materiały do samodzielnej nauki
poniedziałek, 16 marca 2020 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
Kategoria: Komunikaty  

Prosimy o zapoznanie się z materiałem do samodzielnej pracy dla klasy III C, które zostały zaproponowane przez Panią Profesor Alicję Nidae

I. Repetytorium maturalne - M. Zdunik, S. Galant
1. Przyswoić słownictwo związane z zawodami i wykonywaną pracą, rynkiem pracy,
warunkami pracy str. 32-33
2. Wykonać ćwiczenia utrwalające słownictwo - 1,2,3.4 str. 33
3. Przeczytać tekst i dopasować zdania do pustych miejsc - ćw. 1/34 (zadania
przygotowujące do matury pisemnej).
4. Odpowiedzieć pisemnie na pytania 1 i 2 wykorzystując słownictwo podane w
podręczniku – ćw. 5/35
5. Przygotować się do ustnej odpowiedzi na pytania - ćw. 6/35 (zadanie przygotowujące
do rozmowy wstępnej na maturze ustnej).
6. Wykonać ćwiczenia: 8,9,10,11 / 37 ( zadania przygotowują do matury pisemnej
poziom PP i PR).
7. Przeczytaj teksty i dopasuj odpowiedzi - ćw. 1/38.
8. Skontaktuj się telefonicznie z kolegę ( koleżanką) i porozmawiaj na temat z ćw. 4/39
9. Opisz ilustrację i odpowiedz na pytania -ćw. 5/39
10. Wykonaj zadanie zgodnie z poleceniem - ćw. 6/39
( zadania z polecenia 8,9,10 przygotowują do matury ustnej)
11. Napisz wiadomość 80-130 słów) - ćw. 7/39
12. Napisz rozprawkę ( 200-250 słów) na temat : Coraz więcej rodziców decyduje, jaki
rodzaj sportu będą uprawiać ich dzieci. Napisz rozprawkę na ten temat  przedstawiając plusy i minusy takiej decyzji.

Pisząc rozprawkę utrwalicie słownictwo związane ze sportem, które już  powtórzyliśmy.
Napisane rozprawki proszę przesłać na adres alicjanida@gmail.com. Wykonane zadania z repetytorium proszę sprawdzić z kluczem na końcu podręcznika.

W przypadku wątpliwości kontaktujcie się ze mną poprzez e- mail, lub messenger.
Życzę owocnej pracy i do szybkiego spotkania.Wstecz