Język białoruski – materiały do samodzielnej nauki w domu - II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim 

Język białoruski – materiały do samodzielnej nauki w domu
poniedziałek, 16 marca 2020 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
Kategoria: Komunikaty  

Drodzy Uczniowie,

aby po powrocie do szkoły nauka odbywała się sprawnie, proszę o odrobinę samodzielnej pracy w domu.

Klasy III

Uczniów klas III proszę, aby zapoznali się z tekstem dotyczącym życia i twórczości Sokrata Janowicza (podręcznik 294-295) oraz z miniaturami tego prozaika: Прыгожай, Гасцінец (хрэстаматыя 315), Элегія пакінутага гнязда, Прыехаў, Роднае (podręcznik 296-297).

Przypominam również o próbnym egzaminie ustnym z języka białoruskiego. Przygotujcie się do odpowiedzi na otrzymane pytania.

Zachęcam Was również do pracy samodzielnej z arkuszami maturalnymi, które znajdziecie na stronie https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/arkusze/

Dołączam również wykaz lektur na poziom podstawowy oraz rozszerzony.

Na stronie http://scholaris.pl/resources/zasoby/eid/SRE/sid/JMNIEJ5 znajdziecie podręczniki do języka białoruskiego dla klasy I i II. Mogą być przydatne podczas powtarzania materiału.

Klasy II

Na jednej z ostatnich lekcji otrzymaliście materiały dotyczące poematu Jakuba Kołasa Новая зямля: “Паэма Якуба Коласа Новая зямля – энцыклапедыя жыцця беларускага сялянства ў дарэвалюцыйны час”, “Жыццёвая дарога Міхала”, “Вобраз дзядзькі Антося”, “Незабыўны свет маленства”, “Карціны прыроды ў паэме”. W tych materiałach zaznaczyliśmy najważniejsze fragmenty. Obowiązują Was tylko one, nie cały tekst.

W podręczniku na stronach 162-170 znajdziecie treść poematu w wersji skróconej.

Bardzo proszę, abyście się zapoznali z tymi materiałami.

Kolejnym poetą, o którym będziemy mówić na lekcjach, będzie Maksim Bahdanowicz. Zachęcam do obejrzenia: https://belsat.eu/programs/maksim-bagdanovich/

https://belsat.eu/programs/yak-hlopets-z-rasejskamounaj-syam-i-stau-apostalam-belarusau/

Klasy I

Ponownie proszę o przygotowanie się do sprawdzianu z postaci historycznych: Рагвалод і Рагнеда, Усяслаў Чарадзей, Ефрасіння Полацкая і яе крыж.

Proszę również o przygotowanie zeszytów do sprawdzenia.

Proszę, abyście poszukali informacji o Białorusi. Przypomnieli, z jakimi państwami graniczy Białoruś, jakie są największe miasta, jakie są symbole Białorusi itd.

Przeczytajcie podanie pt.: Непрыгожая дзяўчына (podręcznik 131-134)

 

Wszystkie klasy zachęcam do zapoznania się z ciekawą stroną internetową, na której znajdziecie tematyczne lekcje z języka białoruskiego, filmy, audiobooki po białorusku i wiele, wiele więcej: http://www.movananova.by/

A gdybyście chcieli poczytać, ogromny wybór znajdziecie na stronie: http://kamunikat.org/

Wykaz lektur kl. III

W razie wątpliwości, pytań, proszę o kontakt: a.demianiuk4@gmail.com

Z życzeniami zdrowia i szybkiego powrotu do szkoły!

dr Anna DemianiukWstecz