Materiały do samodzielnej nauki informatyki zgodne z podstawą programową - II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim 

Materiały do samodzielnej nauki informatyki zgodne z podstawą programową
niedziela, 15 marca 2020 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
Kategoria: Komunikaty  

 

Drodzy uczniowie. Czy coś zmieniło się w naszym programie w związku z wirusem :-)

Materiały do samodzielnej nauki do następujących tematów:

Teraz bajty. Informatyka dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy. Klasa I

 • Temat C4. Stosowanie instrukcji warunkowych w językach C++ i Python
 • Temat C5. Stosowanie instrukcji iteracyjnych w językach C++ i Python
 • Z nowym bitem. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy
 • Temat B6. Grafika komputerowa
 • Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy
 • Temat B8. Grafika komputerowa

Informatyka I AC, I BD

 • Projektowanie stron WWW, CSS,  s.126-151, zadanie 2.1 s.142, WSiP lub projekt witryny hobbystycznej za pomocą narzędzi WIX lub usługi Google Witryny (str. 140, WSiP).
 • Podsumowanie i pytania sprawdzające s. 143, WSiP

=================================================================
Informatyka kl. II A

 • Rekurencyjna realizacja wybranych algorytmów, s.89-96, zadania 94-95, MiGra
 • Algorytmy sortowania i elementy analizy algorytmów, s.96-110, zadania s.110, MiGra

Temat 5

 • Algorytm Euklidesa (wersja z dzieleniem i odejmowaniem)
 • Schemat blokowy algorytmu Euklidesa w wersji z dzieleniem
 • Algorytm obliczania silni
 • Metoda „dziel i zwyciężaj”
 • Wydawanie reszty metodą zachłanną
 • Liczby Fibonacciego
 • Schemat Hornera
 • Opisz algorytm optymalny jednoczesnego znajdowania największego i najmniejszego elementu w zbiorze.

Temat 6

 • Rekurencja
 • Funkcja rekurencyjna (przykład)
 • Porównanie rekurencji z iteracją
 • Rekurencyjna metoda obliczania silni np. dla n = 4
 • Czym się różni iteracja od rekurencji? Podaj przykład definicji iteracyjnej i rekurencyjnej obliczania silni liczby naturalnej n.

Temat 7

 • Na czym polega sortowanie pozycyjne? Wyjaśnij na przykładzie.
 • Na czym polega sortowanie przez wybór?
 • Na czym polega sortowanie bąbelkowe?
 • Na czym polega ocena poprawności algorytmów?
 • W jaki sposób możemy wyrazić złożoność czasową algorytmu?
 • W jakim celu ocenia się złożoność pamięciową algorytmu?

Projekty (marzec – czerwiec) 

 1. Zadanie projektowe z dokumentacją – temat 12 str. 153-158 (strona WWW, prezentacja Prezi lub Sway).
 2. Audycja radiowa lub prosty mix 3-5 min., zrealizowany w programie Audacity
  lub innym
 3. Film 3-5 min (niektórzy z Was dysponują już własnymi filmami).
 4. Gazetka wykonana w programie MS Publisher  - 8 stron.
 5. Grafika bitmapowa – Gimp – pocztówka, okładka książki lub czasopisma, etc.
 6. Grafika wektorowa – Inscape – rysunki z podręcznika + projekt logo „Perłowy Świat”, ćw. 7 str. 209 (lub inne własne).
 7. Baza danych np. „Domki”, „Przedsiębiorstwo taksówkowe”, inne.
 8. Arkusz kalkulacyjny – przykładowe zadania maturalne, inne.
 9. Wykresy funkcji.

Projekty proszę gromadzić w chmurze i udostępniać na: slawomir.niedzwiecki@gmail.com

Ocenie podlegać będzie również realizacja otwartych kursów IT: CISCO
oraz na http://it-szkola.edu.pl/kursy (marzec - czerwiec)

Identyfikator grupy 3168-8611

 1. Algorytmika i programowanie – 5 dowolnych kursów
 2. Multimedia i grafika komputerowa – 3 dowolne kursy
 3. Bazy danych – 3 dowolne kursy
 4. Tendencje w rozwoju informatyki – 3 dowolne kursy
 5. Sieci komputerowe – 3 dowolne kursy

Kwiecień – próbna matura z informatyki (chętni uczniowie)

Uwaga: Przykładowe zadania maturalne wykonują wszyscy uczniowie na lekcjach informatyki.

=================================================================

Informatyka kl. III A

Powtórzenie:

 • Temat 23 Metody tworzenia kwerend z wykorzystaniem języka SQL

  Zaliczenie:

  • umiejętność  pisania kwerend w języku SQL, zrealizowane zadanie domowe (karta pracy): kwerendy wraz z rzutami ekranu
  • Test SQL

  Temat 31 Dynamiczne przetwarzanie stron

  Zaliczenie:

  • umiejętność instalacji pakietu XAMPP
  • umiejętność pisania skryptów w języku PHP (np. data, czas, stosowanie zmiennych i operatorów, równanie liniowe, kwadratowe, witryna internetowa w PHP)
  • test PHP

  Temat 28 Podstawy programowania obiektowego (karta pracy, test)

  Inne:

 • Zadania z arkusza kalkulacyjnego: obliczenia statystyczne - ankieta, obliczenia związane z datą i czasem.
 • Zaawansowane problemy algorytmiczne: np. Wieże Hanoi, generowanie liczb pierwszych – sito Eratostenesa, liczby doskonałe, ONP – Odwrotna Notacja Polska (str. 307-309) ćwiczenia + test zaliczeniowy!
 • Zadania w C++, MS Access, MS EXCEL, formularze, itp.
 • Temat 24 Na czym polega projektowanie systemów informatycznych?

  ­Zadania projektowe do wyboru (str. 298)

  1. System Obsługi Przychodni Lekarskiej – SOPLe.
  2. System Obsługi Apteki _ SOA
  3. Rezerwacja biletów do kina przez Internet – KINO
  4. Obsługa sekretariatu Uczniowskiego
  5. Hurtownia (kosmetyków, warzyw, owoców, artykułów spożywczych)
  6. Wypożyczalnia filmów wideo
  7. Obsługa salonu sprzedaży samochodów
  8. Metody sortowania
  9. Ewidencja pracowników
  10. Biblioteka
  11. Domowe wydatki
  12. Tworzenie testów wiedzy
  13. Inne wg zainteresowań

  Zaliczenie polega na realizacji zadania projektowego (do wyboru) wraz  z dokumentacją (może być forma elektroniczna).

  Projekty proszę gromadzić w chmurze (portfolio) i udostępniać na: slawomir.niedzwiecki@gmail.com

  Ocenie podlegać będzie również realizacja otwartych kursów IT na http://it-szkola.edu.pl/kursy

  Identyfikator grupy 3169-a950

  Należy ukończyć przynajmniej 20 kursów do 31 marca 2020

  - Tendencje w rozwoju informatyki !!!, algorytmika  i programowanie, sieci komputerowe, bazy danych, język SQL, sztuczna inteligencja, multimedia i grafika komputerowa, cyfrowe igrzyska.

  Uwaga: Uczeń może zaprezentować nauczycielowi do oceny efekty swoich zainteresowań informatycznych spoza programu nauczania informatyki w szkole (tworzenie gier, programów, prowadzenie stron internetowych, blogów, kanałów YouTube, autorskie filmy, grafiki, muzyka, itp.)

Życzymy wszystkim jak najwięcej zdrowia

Sławomir Niedźwiecki, slawomir.niedzwiecki@gmail.comWstecz