Jak zdobyć pieniądze na studiowanie? - II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim 

Jak zdobyć pieniądze na studiowanie?
czwartek, 2 lutego 2017 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
Kategoria: Pozostałe  

Choć studia na uczelniach publicznych są bezpłatne, samo studiowanie bezpłatne nie jest. Mieszkanie w dużym mieście, podręczniki, pomoce naukowe i samodzielne utrzymanie sporo kosztują. Istnieje wiele możliwości, aby zdobyć środki na studiowanie – jedną z nich jest zdobycie stypendium na studia. Poniżej przedstawiamy kilka możliwości.
Program Stypendiów Pomostowych jest skierowany do maturzystów ze wsi i małych miast, pochodzących z rodzin o niskich dochodach, osiągających dobre wyniki w nauce i spełniających warunki określone w regulaminie. W ramach Programu można uzyskać stypendium na I rok dziennych studiów magisterskich, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym. Stypendium wynosi 5000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł.

Na wyższych latach studiów stypendyści Programu osiągający dobre wyniki w nauce mogą otrzymać stypendia na II rok studiów, stypendia korporacyjne na III i IV rok studiów, dofinansowanie na odbycie części studiów na zagranicznej uczelni w ramach programu Studiuj za Granicą, stypendia doktoranckie, korzystać ze staży krajowych i zagranicznych oraz uczestniczyć w warsztatach.
Programy stypendialne dostępne w uczelni dla wszystkich studentów uczelni państwowych i niepaństwowych, niezależnie od tego, czy studiują w trybie stacjonarnym czy niestacjonarnym. W ramach pomocy stypendialnej możesz ubiegać się o:

  • stypendium socjalne;
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych;
  • stypendium rektora dla najlepszych studentów;
  • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia;
  • stypendia dla kierunków zamawianych;
  • zapomogi

Inne stypendia. Stypendia przyznają także różne fundacje, firmy i organizacje, na zasadach przez siebie określonych. Czytaj więc uważnie ogłoszenia w uczelni, szukaj informacji w swoim środowisku lokalnym albo na portalu: www.mojestypendium.pl.
Kredyty studenckie, o które mogą się ubiegać studenci uczelni państwowych i niepaństwowych, bez względu na rok studiów, studiujących w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym, którzy rozpoczęli naukę przed ukończeniem 25. roku życia. W pierwszej kolejności kredyt otrzymają studenci o najniższych dochodach.Kredyt wypłacany  jest przez 10 miesięcy.

Więcej informacji na temat sposobów zdobycia pieniędzy na studia możesz znaleźć w publikacji: pobierzWstecz