Konkurs BIEŻEŃSTWO 1915 - NIE ZAPOMNIMY - II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim 

Konkurs BIEŻEŃSTWO 1915 - NIE ZAPOMNIMY
czwartek, 27 października 2016 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
Kategoria: Pozostałe  

Organizatorem Konkursu "Bieżeństwo 1915 - nie zapomnimy" jest biblioteka szkolna II Liceum Ogólnokształcącego z BJN im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim. Celem Konkursu jest popularyzacja wśród uczniów wiedzy na temat wydarzeń określanych mianem "bieżeństwo 1915" oraz zachęcenie młodzieży do poznania historii własnej rodziny, której członkowie mogli uczestniczyć w tym wydarzeniu.

REGULAMIN KONKURSU

"BIEŻEŃSTWO 1915 - NIE ZAPOMNIMY"

1. Organizator

Organizatorem Konkursu "Bieżeństwo 1915 - nie zapomnimy" jest biblioteka szkolna II Liceum Ogólnokształcącego z BJN im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim.

2. Cel konkursu

Celem Konkursu jest popularyzacja wśród uczniów wiedzy na temat wydarzeń określanych mianem "bieżeństwo 1915" oraz zachęcenie młodzieży do poznania historii własnej rodziny, której członkowie mogli uczestniczyć w tym wydarzeniu.

3. Uczestnicy

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie Liceum. Prace można wykonywać indywidualnie lub w 2-3 osobowych grupach.

4. Zasady Konkursu

4.1

Zadaniem uczestnika Konkursu jest przygotowanie pracy nt. bieżeństwa. Praca może mieć dowolną formę. Może to być wiersz, esej, opowiadanie, wywiad, praca plastyczna, prezentacja multimedialna, film, itp..

Prace konkursowe mogą być przygotowane w języku polskim, języku białoruskim oraz w gwarze ludowej.

4.2

Prace konkursowe należy dostarczyć do biblioteki szkolnej do 6 grudnia 2016 roku.

5. Jury

Prace konkursowe zostaną ocenione przez jury składające się z przedstawicieli rady pedagogicznej Liceum.

 6. Rozstrzygnięcie konkursu

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 14 grudnia 2016 roku na stronie internetowej Liceum (lozbjn.edu.pl) Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy, a laureaci nagrody rzeczowe. Wszystkie prace konkursowe zostaną zaprezentowane na pokonkursowej wystawie. 



Wstecz