Wybierz Studia. - II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim 

Wybierz Studia.
piątek, 27 maja 2016 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
Kategoria: Pozostałe  

Portal Wybierz Studia zawiera oficjalne informacje o kierunkach studiów.

www.wybierzstudia.nauka.gov.pl

Znajdują się tu sprawdzone i rzetelne informacje pochodzące z czterech źródeł: stale aktualizowanych danych z oficjalnej bazy o szkolnictwie wyższym Logo - POLon, ocen kierunków studiów dokonywanych przez Polską Komisję Akredytacyjną, ocen działalności naukowej dokonywanych przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych oraz informacji przesłanych przez uczelnie. Dodatkowo, uczelnie, które otrzymały status Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących – najlepszych polskich jednostek naukowych w naukach ścisłych, medycznych, biologicznych, rolniczych i naukach o Ziemi – są zaznaczone logo KNOW.
Zebrane dane można przeszukiwać na wiele sposobów. Wystarczy zaznaczyć jedną lub kilka kategorii na stronie głównej.
Kategorie do wyboru:
Nazwa uczelni – pozwala sprawdzić, jaką ofertę mają poszczególne uczelnie. Wyczerpujące informacje o uczelni są dostępne po kliknięciu w jej nazwę lub logo. Sprawdzić tu można: dane kontaktowe uczelni, w tym do stron o naborze (rekrutacji) na studia wydziały i kierunki studiów statystyki, m.in. na temat wyników ostatnich naborów, liczby wykładowców i studentów w danej uczelni dane na temat wyjazdów w ramach programu Erasmus
Lokalizacja - uczelni można szukać podając nazwę miejscowości lub odległość od wybranego miejsca
Kierunki studiów - uczelnie oferujące wybrany kierunek
Przedmioty maturalne - uczelnie przyjmują kandydatów na podstawie wyników matur z przedmiotów potrzebnych do studiowania na wybranym kierunku. Portal Wybierz Studia pozwala zorientować się, co można studiować na podstawie przedmiotów zdawanych na maturze.
UWAGA! Wynik tego wyszukiwania ma charakter orientacyjny. Oficjalną listę wymaganych przedmiotów można znaleźć na stronie rekrutacji uczelni.
Studia dzienne (stacjonarne) i zaoczne (niestacjonarne) - studia można też znaleźć wskazując, w jakim trybie chce się studiować. Studia zaoczne prowadzone są na ogół w weekendy, na studiach stacjonarnych zajęcia są w dni robocze, w ciągu całego dnia.
Rodzaj uczelni - można wybrać konkretny typ uczelni. W Polsce istnieją uczelnie publiczne, niepubliczne i kościelne.
Zaznaczyć można kilka kategorii (UWAGA: wybór po nazwie uczelni lub po przedmiotach maturalnych wyklucza dodawanie kolejnych)
Mapa uczelni wyświetla uczelnie na mapie Polski, w tym ich filie i wydziały zamiejscowe.
Lista kierunków to zestawienie wszystkich dostępnych kierunków studiów.
UWAGA! Kierunki na danej uczelni zaznaczone na czerwono  są zawieszone – oznacza to, że uczelnia nie może prowadzić na nie rekrutacji.
 


Wstecz