Program stypendiów pomostowych 2016/2017 dla maturzystów - II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim 

Program stypendiów pomostowych 2016/2017 dla maturzystów
czwartek, 12 maja 2016 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
Kategoria: Pozostałe  

Maturzysto! Jeżeli jesteś zdolny, ambitny, chcesz podjąć naukę na dziennych studiach magisterskich i pochodzisz z rodziny byłego pracownika ppgr, powinieneś to przeczytać!

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości działająca w porozumieniu z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Narodowym Bankiem Polskim, Fundacją PZU, Fundacją Wspomagania Wsi, Fundacją BGK, Fundacją Orange, Fundacją BGŻ, oraz innymi instytucjami, które przystąpiły do realizacji programu przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych ogłasza

Program stypendiów pomostowych 2016/2017

Program jest skierowany do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2016 r. i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  • zakwalifikują się na pierwszy rok dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
  • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka;
  • są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej dwóch lat;
  • mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata;
  • pochodzą z rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 1295 zł netto lub 1480 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (dochód netto wyliczony z czerwca 2016 r.);
  • osiągnęli na egzaminie maturalnym co najmniej 90 punktów liczonych zgodnie z algorytmem załączonym do regulaminu.

Termin złożenia wniosku online upływa 17 sierpnia 2016 r. o godz. 16.00.Wstecz