Osiągnięcia - II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim 

Osiągnięcia - Rok szkolny 2017/2018

[ Archiwum rok szkolny 2014/2015 ]
[ Archiwum rok szkolny 2013/2014 ]
[ Archiwum rok szkolny 2012/2013 ]
[ Archiwum rok szkolny 2011/2012 ]
[ Archiwum rok szkolny 2010/2011 ]
[ Archiwum rok szkolny 2009/2010 ]
[ Archiwum rok szkolny 2008/2009 ]
[ Archiwum rok szkolny 2007/2008 ]
Świadectwo ukończenia szkoły otrzymuje... Świadectwo ukończenia szkoły otrzymuje...
piątek, 27 kwietnia 2018 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki

Fot. Aleksandra Zinkiewicz

Na trzy lata rodzice umieścili nas w tym ciepłym i bezpiecznym inkubatorku. Nauczyciele kształcili tu nas z całych sił. Wspaniały Pan Dyrektor rozkręcał każdy dzień swoim humorem i ogólnym całokształtem(...)

Park. Widok na drzwi. Ławka. Brązowa. Ta,  na której siedziałam parę lat temu i moim "matematycznym" mózgiem liczyłam za ile lat będę się uczyć w tej szkole. Krople. Mokre. Z nieba. Refleksja.
SZKOŁA - jest jak mrowisko z mróweczkami (mniej lub bardziej pracowitymi).
CZAS - to on kopnął w mrowisko i zmuszeni jesteśmy się rozbiec. Nie wiedziałam, że tak bardzo nie lubię biegać...
Próbuję sobie wyobrazić ile to razy otwierałam te  drzwi wejściowo-wyjściowe.
Czasami nawet  zazdroszczę  nauczycielom, którzy mają podpisane umowy na dłuższy okres czasu niż każdy uczeń liceum.


Czytaj więcej
Rosja jest piękna!
piątek, 27 kwietnia 2018 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki

Wyróżniona praca Eweliny Sadowskiej

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu w Białymstoku był organizatorem konkursu plastycznego „Rosja jest piękna”, w którym udział wzięła nasza młodzież. Należało wykonać pracę plastyczną w wybranej przez siebie kategorii: architektura, pejzaż, osobliwości, symbole, motywy słynnych dzieł malarzy rosyjskich Rosji. Z dumą informujemy, że wyróżnienie otrzymali: Ewelina Sadowska kl. II AC, Gabriel Kryszpiniuk kl. I AC.


Czytaj więcej
WYNIKI STOPNIA WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA BIAŁORUSKIEGO UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH przeprowadzonego w dniu 25.04.2018r.
czwartek, 26 kwietnia 2018 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki

WYNIKI STOPNIA WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA BIAŁORUSKIEGO UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH przeprowadzonego w dniu 25.04.2018r.


Nasi uczniowie ponownie odwiedzą siedzibę Parlamentu Europejskiego w Strasburgu!
środa, 18 kwietnia 2018 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki

W konkursie „Euroscola 2017” organizowanym przez Biuro   Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce, film „Obywatele Europy – twoje prawa w UE” przygotowany przez uczniów klasy II D oraz Konrada Juźwiuka ucznia klasy III A  pod opieką pana Włodzimierza Wawulskiego i pani Iwony Anny Czyżyk zajął II miejsce i tym samym uczniowie otrzymali zaproszenie na wizytę w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Odbędzie się tam spotkanie zwycięzców konkursu z całej Unii Europejskiej. Spośród 92 nadesłanych prac wyłonionych zostało 12 najlepszych zadań, których autorzy odwiedzą Strasburg.

Gratulujemy! Życzymy owocnych obrad w siedzibie Parlamentu Europejskiego! Gratulujemy pozostałym uczniom naszego Liceum, których prace otrzymały również wysoką punktację.

Nagrodzony film można obejrzeć na stronie: www.youtube.com/watch?v=6GCgRYvwhkg


Aleksandra Aleksiejuk i Justyna Jakubiuk zdobyły tytuł finalisty XLIX Olimpiady Języka Rosyjskiego
środa, 18 kwietnia 2018 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki

W Warszawie  w dniach 14 - 15 kwietnia 2018 roku odbyły się eliminacje centralne Olimpiady Języka Rosyjskiego. Okręg Podlaski reprezentowało 5 uczestników, spośród nich  uczennice naszego  Liceum – Aleksandra Aleksiejuk  (kl IIac) i Justyna Jakubiuk (kl IIIb).

Zawody centralne składały się z części pisemnej i części ustnej. Sprawdzian pisemny miał formę wypracowania na jeden z trzech tematów zaproponowanych przez Komitet Główny OJR. Część ustna – to wypowiedź na temat wylosowany przez uczestników spośród trzech wskazanych przez  niego zagadnień wchodzących w skład tematyki określonej w „Programie OJR” .

Decyzją Komitetu Głównego Olimpiady Języka Rosyjskiego Aleksandra Aleksiejuk i Justyna Jakubiuk  zdobyły tytuł finalisty. Uczennice są zwolnione z egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego, w części ustnej  i pisemnej (na poziomie podstawowym i rozszerzonym)  otrzymują najwyższy wynik. Ponadto mogą być zwolnione (zgodnie z uchwałami senatów poszczególnych uczelni) z części lub całości  postępowania kwalifikacyjnego przy przyjęciu do szkół wyższych.

Gratulacje! Opiekun: mgr Alicja Nidae


Elżbieta Kowalska zdobyła tytuł laureata zawodów okręgowych XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej
środa, 18 kwietnia 2018 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki

14 kwietnia odbył się etap okręgowy XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Szkołę reprezentowały dwie uczennice klasy III B: Nika Pawluczuk i Elżbieta Kowalska.

Tytuł laureata zawodów okręgowych uzyskała Elżbieta Kowalska, która będzie reprezentowała województwo podlaskie w finale ogólnopolskim.

Gratulujemy! Opiekun mgr Irena Trojanczuk


Czytaj więcej
W marcu i kwietniu mieliśmy okazję współpracować z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku
poniedziałek, 16 kwietnia 2018 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki

W dniu 12.03.2018 doradczynie zawodowe p. Kinga Kaja Brajczewska oraz p. Małgorzata Półtorak przeprowadziły z uczniami klasy III D w naszej szkole warsztaty „Kariera 2.0, czyli jak planować karierę zawodową w dynamicznie zmieniających się warunkach”, które obejmowały zagadnienia związane z planowaniem drogi edukacyjno – zawodowej. Wyjaśniono, na czym polega zmiana w podejściu do planowania kariery we współczesnym rynku pracy, jak budować osobisty „kapitał kariery” oraz jakie czynniki wpływają na wybór drogi edukacyjno-zawodowej. Spotkanie z doradcą zawodowym z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Białymstoku było również okazją do rozmowy na temat znaczenia wyznaczania celów oraz identyfikowania posiadanych przez uczniów kompetencji oraz wartości zawodowych.


Czytaj więcej
Maksym Fionik został laureatem XXIV Olimpiady Języka Białoruskiego
poniedziałek, 16 kwietnia 2018 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki

Komitet Główny Olimpiady Języka Białoruskiego Katedra Białorutenistyki UW informuje, że Maksym Fionik został laureatem XXIV edycji Olimpiady Języka Białoruskiego. Tytuł finalisty otrzymali:

  • Justyna Jakubiuk
  • Urszula Pawluczuk
  • Inesa Haponiuk
  • Łukasz Filimoniuk

Gratulujemy! Opiekunowie: mgr Anna Brzozowska i mgr Eugenia Taranta


Olimpiada Solidarności - wizyta studyjna
niedziela, 15 kwietnia 2018 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki

Od 8 do 11 kwietnia 2018 r. trwała wizyta studyjna laureatów Olimpiady Solidarności w Gdańsku. Oprócz zwiedzania miejsc historycznych, 48 uczniów z całej Polski brało udział w warsztatach z autoprezentacji, wystąpień publicznych, filmu, dziennikarstwa i kreatywności. W tym samym czasie nauczyciele-opiekunowie z 16 województw uczestniczyli  w warsztatach z coachingu, który ma pomóc im w pracy z uczniami. Województwo podlaskie reprezentowali uczniowie naszej szkoły Aleksandra Kaliszuk, Magdalena Leonkiewicz i Jakub Wieremiejuk. Uczniowie byli pod opieką Włodzimierza Wawulskiego.

Wizyta studyjna laureatów Olimpiady Solidarności w Gdańsku


<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >