XLVI Olimpiada Języka Rosyjskiego - II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim 

 XLVI Olimpiada Języka Rosyjskiego
środa, 15 kwietnia 2015 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
Kategoria: Osiągnięcia  

W Warszawie  w dniach 011-12 kwietnia 2015 roku odbyły się eliminacje centralne Olimpiady Języka Rosyjskiego. Okręg Podlaski reprezentowało 7 uczestników, spośród nich to 3 uczennice naszego  Liceum: Urszula Lipato (IIIb), Aleksandra Terechowicz (IIc), Urszula Śliwko (Id).

Zawody centralne składały się z części pisemnej i części ustnej. Sprawdzian pisemny miał formę wypracowania na jeden z trzech tematów zaproponowanych przez Komitet Główny OJR. Część ustna – to wypowiedź na temat wylosowany przez uczestników spośród trzech wskazanych przez  niego zagadnień wchodzących w skład tematyki określonej w „Programie OJR” .

Wyniki są rewelacyjne! Decyzją Komitetu Głównego Olimpiady Języka Rosyjskiego tytuł laureata VII miejsca zdobyła Urszula Śliwko, a Aleksandra Terechowicz i Urszula Lipato zostały finalistkami.

Laureatka i finalistki są zwolnione z egzaminu maturalnego w części ustnej  i pisemnej (na poziomie rozszerzonym) - otrzymują najwyższy wynik. Ponadto mogą być zwolnione (zgodnie z uchwałami senatów poszczególnych uczelni) z części lub całości  postępowania kwalifikacyjnego do szkół wyższych.


Gratulacje! Opiekunowie: mgr Alicja Nidae, mgr Helena WasilukWstecz