Świąteczna Zbiórka Żywności - II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim 

Świąteczna Zbiórka Żywności
wtorek, 17 grudnia 2013 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
Kategoria: Osiągnięcia  

Świąteczna Zbiórka Żywności to projekt realizowany przez Banki Żywności, które współpracują z Federacją Polskich Banków Żywności. Celem akcji jest zebranie jak największej ilości żywności, która zostaje przekazana  osobom zagrożonym niedożywieniem. Dodatkowym elementem projektu jest  zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem ubóstwa i niedożywienia w Polsce.

Wolontariuszami akcji z naszej szkoły byli: Patrycja Masalska, Dawid Trofimiuk kl. II A, Gabriel Hryniewicki kl. IIC, Marcin Szafrański kl. IA, Natalia Wesołowska kl. IC.

Każdego roku podczas weekendu przypadającego zazwyczaj na przełomie listopada i grudnia w wybranych sklepach w całej Polsce zbierana jest żywność. Przy specjalnie oznakowanych koszach dyżurują wolontariusze, którzy informują klientów o idei akcji. Klienci są zachęcani do kupienia choćby jednego produktu spożywczego więcej i podarowania go ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
Zebrana żywność trafia do magazynów Banków Żywności. Stamtąd odbierana jest przez organizacje zajmujące się dożywaniem.
Są to: organizacje pozarządowe (domy samotnej matki, schroniska dla ofiar przemocy, noclegownie dla bezdomnych), dziecięce placówki budżetowe (domy dziecka, świetlice środowiskowe) oraz ośrodki pomocy społecznej.
Organizacje przygotowują paczki z artykułami spożywczymi, które zostają przekazane osobom najbardziej potrzebującym.

Zbiórce dodatkową wartość nadaje fakt, że cała akcja oparta jest w dużej mierze na pracy wolontariuszy. Każdego roku kilkadziesiąt tysięcy ochotników w całym kraju przygotowuje kosze, w których można zostawić artykuły spożywcze. Wolontariusze zachęcają klientów sklepów do wzięcia udziału w akcji, odpowiadają na ich pytania, a po skończonej zbiórce przygotowują żywność do transportu.

Każdego roku podczas weekendu przypadającego zazwyczaj na przełomie listopada i grudnia w wybranych sklepach w całej Polsce zbierana jest żywność. Przy specjalnie oznakowanych koszach dyżurują wolontariusze, którzy informują klientów o idei akcji. Klienci są zachęcani do kupienia choćby jednego produktu spożywczego więcej i podarowania go ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Zebrana żywność trafia do magazynów Banków Żywności. Stamtąd odbierana jest przez organizacje zajmujące się dożywaniem.
Są to: organizacje pozarządowe (domy samotnej matki, schroniska dla ofiar przemocy, noclegownie dla bezdomnych), dziecięce placówki budżetowe (domy dziecka, świetlice środowiskowe) oraz ośrodki pomocy społecznej.
Organizacje przygotowują paczki z artykułami spożywczymi, które zostają przekazane osobom najbardziej potrzebującym.

Zbiórce dodatkową wartość nadaje fakt, że cała akcja oparta jest w dużej mierze na pracy wolontariuszy. Każdego roku kilkadziesiąt tysięcy ochotników w całym kraju przygotowuje kosze, w których można zostawić artykuły spożywcze. Wolontariusze zachęcają klientów sklepów do wzięcia udziału w akcji, odpowiadają na ich pytania, a po skończonej zbiórce przygotowują żywność do transportu.
Wstecz