Wręczenie certyfikatów CISCO IT Essentials: PC Hardware and Software - II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim 

Wręczenie certyfikatów CISCO IT Essentials: PC Hardware and Software
poniedziałek, 17 czerwca 2013 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
Kategoria: Osiągnięcia  

Dnia 17 czerwca 2013r. w II LOzBJN w Bielsku Podlaskim grupa uczniów otrzymała certyfikaty Lokalnej Akademii CISCO „IT Essentials: PC Hardware and Software”.

Lokalna Akademia CISCO (jedyna w regionie) działa w Naszym Liceum od września bieżącego roku szkolnego. Jej instruktorem jest nauczyciel informatyki Sławomir Niedźwiecki. Prekursorami kursu byli zainteresowani uczniowie klasy I A i II A. Do Akademii zgłosiło się 24 uczniów. Kurs trwał od października 2012r. do maja 2013r. Certyfikaty ukończenia uzyskało 16 uczniów:

 1. Adam Czerniakiewicz
 2. Adrian Oniszczuk
 3. Artur Bazeyan
 4. Bartosz Kondratiuk
 5. Dawid Korniejew
 6. Dawid Trofimiuk
 7. Ewa Korolko
 8. Gabriel Siegień
 9. Katarzyna Ostaszewicz
 10. Konrad Trusiuk
 11. Krzysztof Stadnicki
 12. Krzysztof Zinkiewicz
 13. Marcin Januszewski
 14. Mariusz Artemiuk
 15. Paweł Bujniuk
 16. Piotr Zajkowski

Najlepsze wyniki uzyskali uczniowie klasy II A: Marcin Januszewski i Adrian Oniszczuk. Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Uzyskane certyfikaty kończą kilkumiesięczny okres zdobywania wiedzy obejmującej podstawowe zagadnienia związane z budową komputerów osobistych i stanowiącej wprowadzenie do bardziej zaawansowanych zagadnień IT. Przed przystąpieniem do tych egzaminów uczniowie już od początku października  zmagali się z egzaminami do  rozdziałów, zawierającymi treści głównie z zakresu sprzętu i oprogramowania komputerów PC. Uzyskanie certyfikatów to nie tylko dowód uzyskania nowych umiejętności, ale również ważna informacja dla przyszłych pracodawców, że uczestnicy tych kursów są gotowi do doskonalenia swoich wiadomości i umiejętności.


Fot. Diana Trojanowska

„Podobnie jak studenci, czy ich rodzice próbujemy znaleźć najlepszą ścieżkę rozwoju dla młodego pokolenia. Wobec dylematu wyboru odpowiedniego kierunku kariery zawodowej, pomocne mogą się okazać następujące dane: według Komisji Europejskiej, Europa boryka się z niedoborem zawodowych pracowników z obszaru telekomunikacyjno-informatycznego, których liczba wyniesie ok. 700 tys. w 2015 r. Dodatkowo, szacunki IDC (International Data Corporation) wskazują, że w 2015 r. ok. 90 proc. stanowisk pracy, we wszystkich sektorach, będzie wymagała umiejętności technologicznych. Aby sprostać tym oczekiwaniom, należy już teraz dostarczać najnowsze rozwiązania oraz wiedzę w zakresie nowych technologii do szkół i innych placówek oświatowych – w ten sposób widzę rolę firm IT, które czują się współodpowiedzialne za młode pokolenie”. – tłumaczy Dariusz Fabiszewski, dyrektor generalny, Cisco Systems Poland.

Program Cisco Networking Akademy adresowany do szerokiego kręgu odbiorców, zarówno studentów, jak i uczniów szkół średnich (techników, liceów i liceów profilowanych), pomaga przygotować się im do karier IT oraz wyższej edukacji o profilu inżynierskim, informatycznym, czy dziedzin pokrewnych. Dzięki programowi Cisco uczestnicy mają realne szanse na uzyskanie umiejętności, które pozwolą im odnaleźć swoje miejsce na rynku pracy. Program oferuje zróżnicowane kursy pod kątem zaawansowania, od podstawowych (IT Essentials) po bardziej fachowe, zaadresowane do studentów studiów wyższych (Cisco Certified Network Professional - CCNP). Kształcenie w ramach programu Cisco Networking Academy umożliwia słuchaczom kursów zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności od podstaw IT (IT Essentials) oraz w zakresie projektowania, rozwoju i utrzymywania sieci komputerowych przygotowujac jednocześnie do cenionych i rozpoznawalnych na całym świecie certyfikatów zawodowych w branży IT.

„W 2012 roku, naszym głównym celem było wdrożenie programu, szczególnie kursu podstawowego «IT Essentials» w większej liczbie szkół średnich. Obecnie, ok. 1/3 wszystkich polskich uczestników programu Cisco Networking Academy jest uczniami szkół ponadgimnazjalnych” – mówi Anna Czachorowska-Rybkowska, koordynatorka programu na Polskę – „Z ponad milionem uczestników należących do programu Akademii na całym świecie, tworzymy jedną z największych globalnych wirtualnych klas. Cieszę się, że coraz większa liczba polskich uczniów może uczestniczyć w tym niezwykłym przedsięwzięciu”.Wstecz