Starosta wyróżnił najlepszych uczniów - II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim 

Starosta wyróżnił najlepszych uczniów
sobota, 27 stycznia 2024 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
Kategoria: Osiągnięcia  

25 stycznia br. odbyło się spotkanie noworoczne Starosty Bielskiego Sławomira Jerzego Snarskiego. Na zaproszenie Pana Starosty przybyli przedstawiciele duchowieństwa, nauki i kultury, organizacji pozarządowych, służb mundurowych, samorządowców, przedsiębiorców, mediów oraz władz i instytucji państwowych. W spotkaniu brali również udział dyrektorzy szkół oraz uczniowie, którzy szczególnie zapisali się w działalności poszczególnych placówek oświatowych.

Podkreślając, jak ważną dziedziną funkcjonowania powiatu jest edukacja, Pan Starosta corocznie wyróżnia najlepszych uczniów bielskich szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Bielski. II Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania im. Br. Taraszkiewicza reprezentowali Aleksandra Nowicka, klasa IVb oraz Piotr Burzyński, klasa IVa. Są to laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, gospodarze klas, uczniowie, którzy osiągają najwyższe wyniki w szkole. Otrzymali oni dyplomy i upominki. Gratulujemy!
Spotkanie odbyło się auli Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej.Wstecz