Mateusz Ostaszewicz otrzymał STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW - II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim 

Mateusz Ostaszewicz otrzymał STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW
sobota, 19 listopada 2022 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
Kategoria: Osiągnięcia  

Trzeci od lewej nasz stypendysta Mateusz Ostaszewicz z dyplomem. Fot. P.Ostaszewicz

STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW TO WYRÓŻNIENIE ZA WYNIKI W NAUCE I SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA.

Organizatorem uroczystej gali w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku był podlaski kurator oświaty Beata Pietruszka. Stypendia najzdolniejszym uczniom wręczył wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły kształcącej w formie dziennej, która umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Przyznaje się je uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.

– Szkoła powinna was nauczyć tego, jak funkcjonuje świat. Pokazujecie, że nauka może być pasją, a przy włożonej pracy przynosi wymierne efekty – mówił wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski.

Zaznaczył przy tym, że stypendyści zostali docenieni przez premiera  i są „przyszłością narodu”.

– Mam nadzieję, że jeszcze nieraz rozsławicie Białystok, Podlasie i Polskę – wiceminister Dariusz Piontkowski zwrócił się do najzdolniejszych młodych Podlasian.

Osiągnięć wybitnym uczniom szkół ponadpodstawowych pogratulował również wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

– Życzę wam, byście jak najlepiej spożytkowali stypendia szefa rządu, by wzmocniły wasz zapał do pogłębiania wiedzy i by te sukcesy były kontynuowane na Waszej dalszej ścieżce edukacyjnej – mówił wojewoda podlaski.

Nagrodzeni uczniowie z regionu często mają średnią ocen powyżej 5,0. Do tego z powodzeniem startują w konkursach przedmiotowych.

– Stypendium premiera otrzymuje jeden uczeń w danej szkole. Musi spełnić następujące warunki: dostać promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą średnią ocen w szkole lub wykazać szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre – poinformowała Beata Pietruszka, podlaski kurator oświaty.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów wynosi 300 zł miesięcznie. Wypłaca się je w dwóch ratach: I rata – do dnia 30 listopada, za okres od września do grudnia i II rata – do dnia 30 kwietnia, za okres od stycznia do czerwca.Wstecz