Paryż czeka! I miejsce w Konkursie Praca Organiczna 2.0 Małgosi Kubaj i Eliasza Fionika - II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim 

Paryż czeka! I miejsce w Konkursie Praca Organiczna 2.0 Małgosi Kubaj i Eliasza Fionika
poniedziałek, 6 grudnia 2021 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
Kategoria: Osiągnięcia  

Małgorzata Kubaj I Eliasz Fionik pod mapą Rzeczpospolitej Obojga Narodów, tuż przed omówieniem projektu  „ Poznanie-Zrozumienie-Współpraca”.

Dnia 3 grudnia odbył się finał Konkursu Praca Organiczna 2.0 organizowanego przez Fundację Zakłady Kórnickie. Konkurs polegał na przygotowaniu i przedstawieniu projektu nawiązującego do ideałów pracy organicznej, której propagatorem był Władysław Zamoyski, darczyńca w/w Fundacji. Nasze województwo reprezentowali przedstawiciele naszej szkoły: Małgorzata Kubaj i Eliasz Fionik. Przygotowali oni projekt „ Poznanie-Zrozumienie-Współpraca”.

W uzasadnieniu projektu pisali „Jesteśmy uczniami II Liceum z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim, szkoły szczególnej, jednej z dwóch szkół w Polsce z dodatkową nauką języka białoruskiego. Nasza szkoła nawiązuje do Rzeczpospolitej Obojga Narodów, gdzie razem mieszkali Polacy, Rusini, Litwini, wyznawcy różnych religii i wyznań. II LO jest dziś taką „małą Rzeczpospolitą”, gdyż uczą się w niej obywatele Polski, w tym przedstawiciele mniejszości narodowych: białoruskiej i ukraińskiej oraz obywatele Białorusi i Ukrainy, którzy z różnych przyczyn znaleźli się na terytorium Polski. Nasz projekt ma na celu pokazanie prostych treści, które realizujemy w szkole: pomocy, życzliwości, empatii, zrozumienia i współpracy ”.

Okazało się, że Jury doceniło działania naszych uczniów. Prezes Zarządu Fundacji Zakłady Kórnickie dr Dariusz Grzybek stwierdził, że „Komisja była pod wrażeniem budowania relacji, jakie panują w tym regionie i postanowiła nagrodzić ten zespół za odwoływanie się do tradycji I Rzeczpospolitej”.

Jury przyznało nam I miejsce, a nagrodą jest sfinansowany przez Fundację wyjazd do Paryża dla uczniów i opiekuna projektu, którym był mgr Włodzimierz Wawulski

Gratulujemy!Wstecz