Finał konkursu „(Nie)bezpieczny Internet” - II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim 

Finał konkursu „(Nie)bezpieczny Internet”
wtorek, 8 lutego 2011 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
Kategoria: Osiągnięcia  


W Dniu Bezpiecznego Internetu, obchodzonym w tym roku 8 lutego, ogłoszone zostały wyniki konkursu „(Nie)bezpieczny Internet”, którego przesłaniem było bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w sieci. Strona internetowa, stworzona przez uczniów: Tomasza E. Parfieniuka, Michała Sacharczuka, Pawła Tomczuka oraz Macieja Borowika i Adama Paniutycza zdobyła II miejsce. Opiekun: Sławomir Niedźwiecki
Organizatorem konkursu, skierowanego do młodzieży ponadgimnazjalnej, była Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego i Podlaski Urząd Wojewódzki. Zasady polegały na opracowaniu przez uczniów pod nadzorem nauczyciela strony internetowej dotyczącej bezpiecznego korzystania z Internetu. Priorytetem była realizacja dwóch podstawowych celów: upowszechnienie informacji na temat zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu przez dzieci i młodzież oraz zaangażowanie uczniów i nauczycieli w podejmowanie działań na rzecz aktywnej edukacji w zakresie promowania właściwych nawyków korzystania z sieci.

Geneza konkursu wynika z rosnącego znaczenia i siły oddziaływania technologii internetowych we współczesnym świecie. Internet w błyskawicznym tempie zyskuje na znaczeniu, stając się nierzadko podstawowym źródłem wiedzy. Źródłem nieograniczonym, wszechstronnym i wygodnym w użyciu. W Polsce przeciętny wiek pierwszego kontaktu z siecią to 9 lat. Młodzi internauci mogą być narażeni na zagrożenia poprzez zetknięcie się ze szkodliwymi treściami albo poprzez kontaktowanie się z innymi osobami w internecie, ale też i oni sami mogą być sprawcami zagrożeń i negatywnych doświadczeń dla innych. Rodzice powinni stanowić dla swoich dzieci najważniejszą ochronę przed szkodliwymi treściami, jednak większość nie zdaje sobie sprawy, z jakiego rodzaju informacjami stykać się może w internecie ich pociecha. W tych warunkach podstawowa część działań zapobiegawczych powinna być prowadzona na poziomie edukacji - zwłaszcza w sytuacji, gdy wg. danych prawie dwie trzecie polskich dzieci łączy się z internetem w szkole. Nakłada to na placówki edukacji i nauczycieli obowiązek gruntownego przygotowywania uczniów do korzystania z możliwości i oferty sieci oraz wglądu i reagowania na ich negatywne doświadczenia. Ta sytuacja w naturalny sposób stała się punktem wyjścia dla idei konkursu „(Nie)bezpieczny Internet”.

Uroczystość wręczenia nagród poprzedzona została warsztatami dla młodzieży, zorganizowanymi przez Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku. Ideą było wskazanie i opisanie pozytywnych oraz negatywnych stron powszechnego dostępu do sieci. W części oficjalnej spotkania uczestniczyli reprezentanci wszystkich instytucji zaangażowanych w realizację konkursu – reprezentujący samorząd województwa Członek Zarządu Województwa Jacek Piorunek oraz dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, Agnieszka Aleksiejczuk, a także m.in. zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Adam Petelski, Naczelnik Wydziału Prewencji KWP Maciej Wesołowski, Pełnomocnik Wojewody ds. organizacji pozarządowych Marek Liberadzki, Podlaski Kurator Oświaty Jerzy Kiszkiel oraz Dyrektor Liceum Plastycznego w Supraślu Wojciech Sokólski. W swoim wystąpieniu Członek Zarządu Województwa Jacek Piorunek podkreślił, że wszyscy uczestnicy konkursu potraktowali temat odpowiedzialnie, ze świadomością wagi i złożoności problemu, wykazując się jednocześnie profesjonalnymi umiejętnościami i wiedzą informatyczną. Właśnie dlatego komisja konkursowa oceniająca nadesłane propozycje stron wskazując zwycięzców rywalizacji jednocześnie zadecydowała o nagrodzeniu wszystkich uczestników konkursu, dostrzegając w każdej pracy interesujące i inspirujące spojrzenie na problem niebezpieczeństw internetu. Bezpieczeństwo w sieci to sprawa całego współczesnego społeczeństwa ery cywilizacji elektronicznej. Szczególnie istotny jest fakt, że sama młodzież potrafi dostrzec i wskazać zagrożenia płynące z nieodpowiedzialnego korzystania z internetu.

Źródło: Wrota Podlasia www.wrotapodlasia.pl

Zdjęcia

Fot. Sławomir Niedźwiecki

Relacja z finału konkursu pod adresem: [ ...]Wstecz