Napisała esej, pojedzie do Brukseli - II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim 

Napisała esej, pojedzie do Brukseli
czwartek, 27 stycznia 2011 roku
Dodał: Paweł Szeszko
Kategoria: Osiągnięcia  

Adrianna Dębowska, uczennica II Liceum Ogólnokształcącego z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim, została laureatką regionalną ogólnopolskiego konkursu na esej zorganizowanego przez Instytut Obywatelski pt.: „Tu mieszkam, tu działam”. Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się 28 stycznia 2011 roku (piątek), w Warszawie, o godz. 12.00 w Sali Kolumnowej Sejmu RP.

Regionalny etap ogólnopolskiego konkursu Instytutu Obywatelskiego „Tu mieszkam, tu działam” został rozstrzygnięty. Jury konkursu spośród nadesłanych na konkurs prac wyłoniło 17 laureatów, którzy w nagrodę wyjadą do Brukseli. W województwie podlaskim najlepsza okazała się praca Adrianny Dębowskiej. Laureatka weźmie udział w wizycie studyjnej w Parlamencie Europejskim, ufundowanej przez posła do Parlamentu Europejskiego Krzysztofa Liska, jej praca zostanie opublikowana na stronie internetowej Instytutu Obywatelskiego oraz znajdzie się w publikacji pokonkursowej.

Spośród finalistów w trakcie Gali Finałowej, w dniu 28 stycznia 2011 roku, wyłoniony zostanie zwycięzca, który otrzyma nagrodę główną - notebooka. W Gali Finałowej w Sejmie RP (Sala Kolumnowa) oprócz finalistów wezmą udział: Jarosław Makowski – dyrektor Instytutu Obywatelskiego oraz europosłowie, współorganizatorzy konkursu, którzy wręczą nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Po uroczystości uczniowie zwiedzą gmach Sejmu RP, aby zobaczyć jak wygląda miejsce pracy polskich parlamentarzystów.

Celem konkursu skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, zorganizowanego przez Instytut Obywatelski, było zwrócenie uwagi na istotę aktywności obywatelskiej oraz pokazanie konieczności udziału obywateli w życiu publicznym i społecznym. Aby wziąć udział w konkursie uczniowie mieli napisać esej na jeden z dwóch zaproponowanych tematów:

1. W jaki sposób samorząd gminny wpływa na Twoje życie?

lub

2. W jaki sposób mogę wpływać na funkcjonowanie mojej „małej ojczyzny”, którą jest gmina?

W swoich pracach uczniowie najczęściej opisywali, co ich zdaniem kryje się pod pojęciem „mała ojczyzna”, jak wiele ona dla nich znaczy. Ich zdaniem każdy może się przyczynić do jego poprawy. Sama krytyka nie wystarczy. Zdają sobie sprawę, że to co oni mogą ze swojej strony zrobić nie znaczy aż tak wiele, ale że nie można być obojętnym na swoje najbliższe otoczenie. Najlepsze prace są publikowane na stronie Instytutu Obywatelskiego.

Laureaci regionalni wezmą udział w wizycie studyjnej w Parlamencie Europejskim, ufundowanej przez posła do PE z danego województwa, ich prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Instytutu Obywatelskiego oraz znajdą się w publikacji pokonkursowej.

Laureatami regionalnymi zostali:

 • Matteo Furmaniak – woj. dolnośląskie
 • Kinga Mądraszewska – woj. kujawsko-pomorskie
 • Katarzyna Madejczyk – woj. lubelskie
 • Joanna Rutkowska – woj. lubuskie
 • Anna Guzek, Adrianna Król – woj. łódzkie
 • Tomasz Żernowski – woj. małopolskie
 • Kinga Kowalska – woj. mazowieckie
 • Jakub Płaziuk – woj. opolskie
 • Mateusz Potoczny – woj. podkarpackie
 • Adrianna Dębowska – woj. podlaskie
 • Marta Górnicka – woj. pomorskie
 • Paulina Bąk – woj. śląskie
 • Bartosz Łochowski – woj.świętokrzyskie
 • Mariusz Bazylak – woj. warmińsko-mazurskie
 • Katarzyna Michalska – woj. wielkopolskie
 • Zuzanna Trafna – woj. zachodniopomorskie

Konkurs zorganizowany został przez Instytut Obywatelski. Współorganizatorami konkursu byli posłowie do Parlamentu Europejskiego: Lena Kolarska - Bobińska, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Jędrzejewska, Jan Kozłowski, Krzysztof Lisek, Elżbieta Łukacijewska, Sławomir Nitras, Jan Olbrycht, Jacek Protasiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, Bogusław Sonik, Róża Thun, Rafał Trzaskowski, Jarosław Wałęsa, Artur Zasada, Tadeusz Zwiefka.

Esej Adrianny Dębowskiej

Więcej na www.instytutobywatelski.plWstecz