II LO z BJN im. B. Taraszkiewicza wśród najlepszych szkół województwa podlaskiego - II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim 

II LO z BJN im. B. Taraszkiewicza wśród najlepszych szkół województwa podlaskiego
środa, 22 lutego 2017 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
Kategoria: Osiągnięcia  

43 szkoły, wybrane spośród tysiąca placówek edukacyjnych w regionie (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne) są wśród Najlepszych Szkół Województwa Podlaskiego 2017, rankingu zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.
W tym zaszczytnym gronie znalazło się  II Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim.

Najlepsze szkoły województwa podlaskiego w roku szkolnym 2015/2016 zostały wybrane na podstawie trzech kryteriów: rankingu miesięcznika „Perspektywy” 2017, szkół z największą ilością stypendystów edukacyjnych Marszałka Województwa Podlaskiego oraz placówek których uczniowie odnieśli największe sukcesy w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej.
W czasie spotkania w dniu 20 lutego naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia Anatol Grzegorz Tymiński oraz dyrektor II LO z BJN Andrzej Stepaniuk zostali uhonorowani  pamiątkowymi gratulacjami i nagrodami przez  Marszałka Województwa Podlaskiego Jerzego Leszczyńskiego oraz członka zarządu Bogdana Dyjuka.Wstecz