Urszula Śliwko została laureatką I miejsca XXII Olimpiady Języka Białoruskiego. - II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim 

Urszula Śliwko została laureatką I miejsca XXII Olimpiady Języka Białoruskiego.
środa, 30 marca 2016 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
Kategoria: Osiągnięcia  

Komitet Główny Olimpiady Języka Białoruskiego Katedra Białorutenistyki UW informuje, że Urszula Śliwko ucz. kl II D została laureatką I miejsca XXII edycji Olimpiady Języka Białoruskiego. Laureatką III miejsca została Aleksandra Białokozowicz, kl. II D.

Tytuł finalisty otrzymali:

  • Justyna Marczuk, kl. I AC
  • Patrycja Ignatiuk, kl. II A
  • Magdalena Michalewicz, kl. I AC

Gratulujemy! Opiekunowie: mgr Anna Brzozowska, mgr Eugenia Taranta

Fotoreportaż Grzegorza Ignatowicza

Podstawę prawną istnienia Olimpiady Języka Białoruskiego i zasad jej działania stanowi Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. nr 13 poz. 125 z późn. zm.).
Olimpiada Języka Białoruskiego dla uczniów szkół średnich została zorganizowana po raz pierwszy w roku szkolnym 1994/1995 (Zarządzenie nr 28 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 1992 r.). Organizatorem merytorycznym Olimpiady jest Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Głównym celem Olimpiady Języka Białoruskiego jest szerzenie wiedzy białorusoznawczej z zakresu literatury, języka, kultury, folkloru, nauki o społeczeństwie, a także o wydobywaniu i poznawaniu polsko-białoruskich związków literackich, językowych i kulturowych.
Jakość, a nie liczba uczestników jest decydującym czynnikiem, inspirującym organizatorów Olimpiady. W odczuciu organizatorów Olimpiady idee przywiązania do języka i kultury białoruskiej winny iść w parze z ideą przywiązania do państwa polskiego, która jest najważniejszą wartością dla wszystkich jego obywateli.Wstecz