W jaki sposób Windows może chronić nasz komputer?

Ochrona dzieci za pomocą funkcji Bezpieczeństwo rodzinne

Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa w trybie online bywa skomplikowane, ale funkcja Bezpieczeństwo rodzinne usługi Windows Live może to ułatwić. Funkcja Bezpieczeństwo rodzinne udostępnia witrynę sieci Web oraz bezpłatny program instalowany na komputerach używanych przez dzieci, który pozwala zachować kontrolę nad ich działaniami w sieci, pozostawiając im jednocześnie pewien zakres swobody. Funkcja Bezpieczeństwo rodzinne pozwala również zapobiegać wyświetlaniu przez dzieci witryn sieci Web, których nie powinny oglądać, oraz ograniczyć wybór osób, z którymi mogą one rozmawiać, do tych, które zostały zaakceptowane przez rodziców.

Zasada działania funkcji Bezpieczeństwo rodzinne

Podobnie jak w drużynie sportowej, funkcja Bezpieczeństwo rodzinne i system Windows tworzą zespół. Oto członkowie tego zespołu:

  • Filtr Bezpieczeństwo rodzinne. To oprogramowanie należy zainstalować i skonfigurować na wszystkich komputerach, z których korzystają dzieci. Działania dzieci są monitorowane przy użyciu ustawień zabezpieczeń określanych przez użytkownika.
  • Witryna funkcji Bezpieczeństwo rodzinne w sieci Web. Za jej pomocą można wybierać i konfigurować wszystkie ustawienia dla każdego członka rodziny oraz wyświetlać raporty o jego aktywności. Ustawienia raz wprowadzone w witrynie sieci Web można zastosować do wszystkich komputerów z zainstalowanym filtrem Bezpieczeństwo rodzinne.
  • Windows Parental Controls. Jest to funkcja systemu Windows włączana podczas korzystania z funkcji Bezpieczeństwo rodzinne. Za pomocą funkcji Windows Parental Controls można skonfigurować więcej ustawień zabezpieczeń na komputerach używanych przez dzieci. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania funkcji Windows Parental Controls i Bezpieczeństwo rodzinne, obejrzyj film wideo dotyczący korzystania z funkcji kontroli rodzicielskiej.

Czynności konfiguracyje usługi zostały przedstawione TUTAJ

Sprawdzanie stanu zabezpieczeń za pomocą Centrum zabezpieczeń systemu Windows

Centrum zabezpieczeń systemu Windows jest centralnym punktem zarządzania bezpieczeństwem komputera. Pokazuje bieżący stan zabezpieczeń i wyświetla zalecenia dotyczące poprawy bezpieczeństwa komputera.

Centrum zabezpieczeń sprawdza komputer pod kątem następujących elementów zabezpieczeń:

  • Zapora. Zapora chroni komputer przed złośliwym oprogramowaniem i hakerami próbującymi uzyskać dostęp do komputera.
  • Aktualizowanie automatyczne. System Windows może regularnie sprawdzać dostępność aktualizacji dla danego komputera i instalować je automatycznie.
  • Ochrona przed złośliwym oprogramowaniem. Oprogramowanie antywirusowe może pomóc chronić komputer przed wirusami, robakami i innymi zagrożeniami bezpieczeństwa. Oprogramowanie antyszpiegowskie może pomóc chronić komputer przed oprogramowaniem szpiegowskim i innymi niechcianymi programami.

Jeśli elementy zabezpieczeń są wyświetlane na czerwonym lub żółtym tle, komputer może być narażony na niebezpieczeństwo. Aby rozwiązać ten problem, należy kliknąć element, aby go rozwinąć, a następnie wykonać instrukcje.

Korzystanie z zapory

Zapora to oprogramowanie lub sprzęt sprawdzający informacje pochodzące z Internetu lub sieci. Zapora blokuje te informacje lub zezwala na ich przesłanie do komputera w zależności od ustawień zapory. W ten sposób zapora pomaga chronić komputer przed złośliwym oprogramowaniem i hakerami próbującymi uzyskać dostęp do komputera.

Zapora systemu Windows jest wbudowana w system Windows i jest włączana automatycznie.

Jak działa zapora

W przypadku korzystania z programu, takiego jak program obsługi wiadomości błyskawicznych lub wieloosobowa gra sieciowa, odbierającego informacje z Internetu lub sieci, zapora proponuje zablokowanie lub odblokowanie (umożliwienie) połączenia. Jeśli połączenie zostanie odblokowane, Zapora systemu Windows tworzy wyjątek, aby nie reagować na próby odbierania przez program informacji w przyszłości.

Korzystanie z ochrony antywirusowej

Wirusy, robaki i konie trojańskie to programy tworzone przez hakerów, którzy za pośrednictwem Internetu zarażają komputery podatne na atak. Wirusy i robaki mogą powielać się, przechodząc z komputera na komputer, podczas gdy konie trojańskie dostają się do komputera, ukrywając się wewnątrz pozornie wiarygodnego programu, na przykład wygaszacza ekranu. Szkodliwe wirusy, robaki i konie trojańskie mogą wymazać informacje z dysku twardego lub całkowicie uniemożliwić pracę komputera. Inne rodzaje szkodliwych programów nie powodują bezpośrednich szkód, ale pogarszają wydajność i stabilność komputera.

Programy antywirusowe skanują wiadomości email oraz inne pliki znajdujące się na komputerze w poszukiwaniu wirusów, robaków i koni trojańskich. W razie wykrycia złośliwego programu oprogramowanie antywirusowe poddaje go kwarantannie albo całkowicie usuwa, zanim zdąży uszkodzić komputer i pliki.

W systemie Windows nie ma wbudowanego programu antywirusowego, ale producent komputera może taki program zainstalować. W Centrum zabezpieczeń należy sprawdzić, czy komputer ma ochronę antywirusową. Jeśli nie, należy przejść do strony partnerów firmy Microsoft w zakresie oprogramowania antywirusowego w sieci Web (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim), aby znaleźć odpowiedni program antywirusowy.

Ponieważ codziennie są rozpoznawane nowe wirusy, ważne jest, aby wybrać program antywirusowy z funkcją automatycznej aktualizacji. Podczas aktualizowania oprogramowania antywirusowego nowe wirusy są dodawane do listy wyszukiwanych wirusów, co pomaga chronić komputer przed nowymi atakami. Jeśli lista wirusów jest nieaktualna, komputer jest narażony na nowe zagrożenia. Korzystanie z aktualizacji wymaga zwykle wniesienia rocznej opłaty subskrypcyjnej. Aby otrzymywać regularne aktualizacje, należy zadbać o ważność subskrypcji.

Korzystanie z ochrony antyszpiegowskiej

Program szpiegujący to oprogramowanie, które może wyświetlać reklamy, zbierać informacje o użytkowniku lub zmieniać ustawienia na komputerze z reguły bez zgody użytkownika. Program szpiegujący może instalować niechciane paski narzędzi, łącza lub ulubione strony w przeglądarce sieci Web, zmienić domyślną stronę główną lub wyświetlać często wyskakujące okna reklam. Niektóre programy szpiegujące nie wykazują żadnych wykrywalnych objawów aktywności, ale w ukryciu zbierają poufne informacje, takie jak odwiedzane strony sieci Web lub tekst wpisywany przez użytkownika. W większości przypadków programy szpiegujące są instalowane razem z bezpłatnym oprogramowaniem pobranym z Internetu, ale czasami do zarażenia programem szpiegującym wystarczy odwiedzenie witryny sieci Web.

Aby pomóc chronić komputer przed programami szpiegującymi, należy używać oprogramowania antyszpiegowskiego. Ta wersja systemu Windows ma wbudowany usługę antyszpiegowską o nazwie Windows Defender. Ta usługa jest domyślnie włączona. Usługa Windows Defender powiadamia użytkownika, gdy program szpiegujący próbuje zainstalować się na komputerze. Program umożliwia także skanowanie komputera w poszukiwaniu programów szpiegujących i usuwanie tych programów.

Ponieważ codziennie pojawiają się nowe programy szpiegujące, należy regularnie aktualizować usługę Windows Defender, aby umożliwić wykrywanie najnowszych zagrożeń związanych z programami szpiegującymi i ochronę przed nimi. Usługa Windows Defender jest aktualizowany w razie potrzeby przy aktualizowaniu systemu Windows. Aby zapewnić najwyższy poziom ochrony, należy ustawić w systemie Windows automatyczne instalowanie aktualizacji (zobacz sekcję poniżej).

Automatyczne aktualizowanie systemu Windows

Firma Microsoft regularnie oferuje ważne aktualizacje systemu Windows, które pomagają chronić komputer przed nowymi wirusami i innymi zagrożeniami bezpieczeństwa. Aby zapewnić pobieranie aktualizacji wkrótce po ich udostępnieniu, należy włączyć funkcję automatycznego aktualizowania. Dzięki temu użytkownik nie musi się martwić, że krytyczne poprawki dla systemu Windows nie zostaną pobrane na komputer.

Aktualizacje są pobierane w tle, gdy komputer jest połączony z Internetem. Jeśli nie określono innej godziny, aktualizacje są instalowane o godzinie 3:00 w nocy. Jeśli komputer ma zostać wyłączony przed tą godziną, można zainstalować aktualizacje przed wyłączeniem komputera. W przeciwnym razie aktualizacje zostaną zainstalowane w systemie Windows po następnym uruchomieniu komputera.

Porady dotyczące bezpiecznego korzystania z poczty email i sieci Web

Przy otwieraniu załączników wiadomości email należy zachować ostrożność. Załączniki wiadomości email (pliki dołączone do wiadomości email) są głównym źródłem zarażenia wirusami. Nigdy nie należy otwierać załączników pochodzących od nieznanych osób. Jeśli znasz nadawcę, ale nie oczekujesz otrzymania załącznika, sprawdź przed jego otwarciem, czy nadawca rzeczywiście wysłał załącznik. Zobacz tematy Kiedy można ufać wiadomości email oraz Zapobieganie wirusom w poczcie email.

Należy dokładnie zabezpieczyć informacje osobiste. Jeśli w witrynie sieci Web zostanie wyświetlone pytanie o numer karty kredytowej lub inne informacje osobiste, trzeba upewnić się, że witryna należy do witryn zaufanych, i sprawdzić, czy system obsługi transakcji jest bezpieczny. Zobacz temat Kiedy można zaufać witrynie sieci Web.

Należy korzystać z filtru witryn wyłudzających informacje w programie Internet Explorer. Wyłudzanie informacji to działanie polegające na tworzeniu fałszywych wiadomości email i witryn sieci Web, aby na drodze oszustwa skłonić użytkowników komputerów do ujawnienia informacji osobistych i finansowych. Fałszywa wiadomość email lub witryna sieci Web wydają się pochodzić z zaufanego źródła, takiego jak bank, instytucja wydająca karty kredytowe lub renomowany sprzedawca prowadzący sprzedaż w trybie online. Filtr witryn wyłudzających informacje pomaga wykrywać witryny wyłudzające informacje i chronić użytkownika przed takimi próbami. Zobacz temat Filtr witryn wyłudzających informacje: często zadawane pytania.

Należy postępować ostrożnie, klikając hiperłącza w wiadomościach email. Hiperłącza (łącza, które otwierają witryny sieci Web po kliknięciu) są często używane przy próbach wyłudzania informacji lub szpiegowania, ale mogą także uczestniczyć w przesyłaniu wirusów. Należy klikać tylko łącza w wiadomościach email pochodzących z zaufanych źródeł.

Dodatki należy pobierać tylko z zaufanych witryn sieci Web. Dodatki do przeglądarek sieci Web, w tym formanty ActiveX, umożliwiają stronom sieci Web wyświetlanie pasków narządzi, informacji giełdowych, zawartości wideo i animacji. Wraz z dodatkami mogą jednak zostać zainstalowane programy szpiegujące lub inne złośliwe oprogramowanie. Jeśli w witrynie sieci Web zostanie wyświetlony monit o zainstalowanie dodatku, należy najpierw upewnić się, że pochodzi on z zaufanego źródła. Zobacz tematy Czy należy instalować formanty ActiveX? i Dodatki programu Internet Explorer: często zadawane pytania.

Źródło: http://windows.microsoft.com/pl-PL/windows/home
http://windows.microsoft.com/pl-PL/windows-vista/Protecting-your-kids-with-Family-Safety

Projekt szablonu, treść, wykonanie - Tomasz E. Parfieniuk; Treść - Michał Sacharczuk, Maciej Borowik.