Multimedia

W tym miejscu prezentujemy wiele interesujących filmów na temat podstaw bezpieczeństwa i odpowiedniego korzystania z internetu oraz komputera.


Źródła: www.microsoft.com, www.youtube.com

Projekt szablonu, treść, wykonanie - Tomasz E. Parfieniuk, Michał Sacharczuk, Maciej Borowik.