Kidprotect.pl

Fundacja Kidprotect.pl jest organizacją pozarządową o charakterze non-profit. Jej celem jest szeroko pojęta ochrona dzieci i młodzieży przed zagrożeniami czyhającymi na nie w świecie realnym, jak i w Internecie.

Fundacja wspomaga ofiary przemocy seksualnej, oferując uczestnictwo w eGrupach, a także pomoc prawną. Kidprotect współpracuje ściśle z organami ścigania oraz wymiarem sprawiedliwości udzielając konsultacji, uczestnicząc w postępowaniach, prowadząc szkolenia dla Policji, prokuratorów i sędziów.

Z myślą o szkołach i ich wychowankach została uruchomiona Szkoła Bezpiecznego Internetu, projekt certyfikowania szkół dbających o bezpieczeństwo swoich wychowanków w Sieci.

Prowadzony jest też certyfikat Strona Przyjazna Dzieciom, promujący strony Internetowe, z których bezpiecznie mogą korzystać dzieci.

Poprzez specjalną jednostkę, Centrum Edukacyjne Fundacji Kidprotect.pl, prowadzone są szkolenia z bezpieczeństwa w Seci dla młodzieży, nauczycieli i rodziców w całej Polsce.

Kidprotect jest członkiem następujących organizacji działających społecznie:

  • Zespołu Konsultacyjnego ds. przeciwdziałania dyskryminacji małoletnich w elektronicznych środkach masowego przekazu przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
  • Porozumienia na Rzecz Bezpiecznego Internetu
  • Porozumienia Dzieci Pod Ochroną
  • Instytutu Informatyki Śledczej

Programy prowadzone przez Kidprotect.pl


Źródło: www.kidprotect.pl

Projekt szablonu, treść, wykonanie - Tomasz E. Parfieniuk, Michał Sacharczuk, Maciej Borowik.