Netykieta

Netykieta jest to zbiór zasad kultury obowiązującej wszystkich w Internecie (Internet jest nazwą własną konkretnej, największej na świecie sieci, pisze się ją zatem dużą literą). Co chyba najgorsze, bardzo wiele osób nawet nigdy nie słyszało o czymś takim jak netykieta. Niniejsza netykieta nie jest zbiorem sztywnych nakazów, ma na celu uświadomienie, pouczenie i zwrócenie uwagi na pewne zachowania i sytuacje.

Służyć ma ona uświadomieniu bądź przypomnieniu pewnych zasad obowiązujących w bardzo już licznej społeczności internautów. A zasady służą nam wszystkim - mnie, Tobie i "im" - byśmy wszyscy mogli tworzyć zdrową społeczność w kraju (sieci) bez granic.

Zasady każdej netykiety są aktualne niezależnie od daty jej napisania! To, że czasem coś gdzieś w sieci zauważyłeś, nie oznacza wcale, że to jest dobre i poprawne.

3 główne zasady:

 • Myśl
 • Nie działaj na czyjąś szkodę
 • Nie nadużywaj

Zalecenia netykiety

Dla grup i list dyskusyjnych są to:

 • zakaz spamowania (m.in. wysyłania niechcianych linków do stron)
 • zakaz wysyłania tzw. "łańcuszków szczęścia"
 • nakaz zapoznania się z wykazem FAQ przed zadaniem pytania
 • stosowanie się do reguł pisania obowiązujących w danej grupie (sposób kodowania polskich liter, zasad cytowania, możliwości wysyłania (lub nie) wiadomości formatowanych w HTML-u, możliwości dołączania (lub nie) plików binarnych, co zwykle jest szczegółowo opisane w FAQ danej grupy
 • zakaz nadmiernego cross-postowania czyli wysyłania e-maili lub postów do kilku grup naraz
 • zakaz wysyłania e-maili/postów do wielu osób naraz z jawnymi adresami poczty elektronicznej (stosujemy kopię ukrytą)
 • zakaz pisania nie na temat (OT – OffTopic)
 • zakaz pisania kilka razy z rzędu (szczególnie restrykcyjnie używany na forach posiadających funkcję edycji postu)
 • zakaz toppostowania (odpowiadania nad cytowanym fragmentem)
 • zakaz pisania wiadomości wielkimi literami

Dla usług interaktywnych (IRC, komunikatory, czaty, fora dyskusyjne na stronach WWW):

 • zakaz floodowania (wysyłania identycznych wiadomościu, w krótkich odstępach czasowych)
 • nakaz zapoznania się z FAQ danego kanału/forum/czatu i przestrzeganie zawartych tam zasad szczegółowych
 • zakaz nagabywania (upartego łączenia się z) osób które sobie tego nie życzą
 • zasady dotyczące znaków diakrytycznych – użytkownicy niektórych kanałów IRC nie życzą sobie używania polskich liter, natomiast na forach internetowych pisanie bez polskich znaków diakrytycznych bywa źle widziane; sprawy te regulowane są czasem przez lokalną netykietę lub FAQ,
 • zasady korzystania z różnych języków na kanałach wielonarodowościowych
 • zakaz ciągłego pisania wielkimi literami
 • zakaz pisania naprzemiennie wielkich i małych liter (tzw. nowomowa internetowa, poke-pismo)
 • nakaz używania emotikon z rozwagą (mają być dodatkiem do tekstu, a nie główną treścią)
 • na forach internetowych zwracamy się po nicku lub imieniu jeśli rozmówca wyraża na to zgodę. Nigdy samym nazwiskiem.

Przykładem zachowania sprzecznego z netykietą jest trollowanie, czyliantyspołeczne zachowanie charakterystyczne dla forów dyskusyjnych i innych miejsc w Internecie, w których prowadzi się dyskusje.

Źródła: www.wikipedia.org, http://www.netykieta.dlawas.net/

Projekt szablonu, treść, wykonanie - Tomasz E. Parfieniuk; Treść - Michał Sacharczuk, Maciej Borowik.