Projekt szablonu, treść, wykonanie - Tomasz E. Parfieniuk; Treść - Michał Sacharczuk, Maciej Borowik.