18. konkurs foto "Podlasie w obiektywie im. Wiktora Wołkowa" 2022 - II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim 

18. konkurs foto "Podlasie w obiektywie im. Wiktora Wołkowa" 2022
niedziela, 12 czerwca 2022 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
Kategoria: Komunikaty  

Zgłoś się do 18. ogólnopolskiego konkursu fotograficznego „PODLASIE W OBIEKTYWIE im. Wiktora Wołkowa”
Tematem konkursu jest PODLASIE, z jego architekturą, przyrodą, ludźmi, całą mozaiką kulturową. Organizator nie narzuca podziałów tematycznych, stwarza pole do dowolnej interpretacji fotografującego, zależnej od jego wrażliwości i spostrzegawczości. Konkurs ma charakter otwarty mogą wziąć w nim udział wszyscy- zarówno z Województwa Podlaskiego jak i z Polski, profesjonaliści, jak i amatorzy.

Fotografie ocenia jury powołane spośród fotografików, lub artystów Województwa Podlaskiego. W poprzednich edycjach w jury zasiadali m.in. śp. Wiktor Wołkow, Jan i Bożena Walencik, Tomasz Kłosowski, śp. Marek Dolecki, Robert Nofikow, Tadeusz Żaczek, Paweł Grześ, Jarosław Chyra, Michał Kość i inni.
Prace na konkurs należy zgłaszać do 16 października 2022. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród oraz wystawa pokonkursowa planowana jest na XII 2022 r. Wystawa prezentowana będzie w Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce przez około rok, ponieważ stanowi doskonałe dopełnienie wystaw etnograficznych. Później zaś „wędruje” po Podlasiu, m.in. prezentowana jest w Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Narewce, Kleszczelach, Białowieży. Wystawa prezentowana była również w Brześciu oraz w Grodnie na Białorusi.

Celem konkursu jest:
a) zgromadzenie i popularyzacja najciekawszych fotografii promujących Podlasie, piękno przyrody i krajobrazu, zabytki, ciekawe miejsca, oraz tradycję i kulturę,
b) wszechstronna prezentacja Podlasia w formie artystycznej dokumentacji, jej gromadzenie i archiwizowanie,
c) pobudzenie do aktywności twórczej młodzieży, jak i starszych
d) promocja Podlasia
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 fotografie. Prace konkursowe należy wysłać poprzez formularz zgłoszeniowy (tu link Karta zgłoszenia "18. Podlasie w obiektywie im.W.Wołkowa" 2022 - Formularze Google) bądź na adres e-mail kontakt@muzeumbialoruskie.pl, (wysyłając e-mailem należy również wypełnić formularz zgłoszeniowy - Załącznik nr 1 i wysłać w formie skanu). Regulamin dostępny w siedzibie organizatora lub na stronie internetowej: www.muzeumbialoruskie.hajnowka.plwww.hajnowka.pl. Organizator dopuszcza zgłoszenie w formie odbitek fotograficznych (format A3 lub zbliżony, wraz ze zdjęciami w formie elektronicznej (jpg, tif) na CD/DVD lub).
Konkurs odbywa się pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Podlaskiego oraz Burmistrza Miasta Hajnówka.
Organizator:
Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce
Ul. 3 Maja 42 , 17-200 Hajnówka
tel.: (85) 682 28 89
email: konatkt@muzeumbialoruskie.pl
http://muzeumbialoruskie.hajnowka.pl/
Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
Konkurs odbywa się w ramach zadania publicznego pt. „Przygraniczny Alians Etniczny” współfinansowanego z budżetu miasta Hajnówka


Wstecz